BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/47

Venäjän bruttokansantuote kasvoi alustavien tietojen mukaan 1,3 % vuoden takaa. Kasvu hidastui toiselta neljännekseltä, jolloin BKT:n vuosikasvu oli 1,9 %. Todennäköisimmin kausitasoitettu bruttokansantuote ei kasvanut lainkaan toiselta vuosineljännekseltä kolmannelle. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana bruttokansantuote oli 1,5 % edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi.

Tuotantotiedot lokakuulta viittaavat kuitenkin siihen, että talouskasvu Venäjällä olisi taas kiihtymässä. Teollisuustuotannon vuosimuutos oli 3,7 %, ja etenkin kaivannaisteollisuudessa vuosikasvu (7,4 %) oli vahvaa. Öljynhinnan noustua merkittävästi alkusyksystä useat öljyntuottajamaat, ml. Venäjä, kasvattivat tuotantoaan, mikä näkyy nyt tilastoissa. Mikäli öljynhinnan viime aikojen nopea lasku johtaa uusiin tuotantorajoitteisiin, Venäjänkin kaivannaisteollisuuden kasvu saattaa taittua supistumiseksi.

Lokakuussa tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi 2,7 % vuoden takaa. Kolmannella vuosineljänneksellä vuosikasvu oli 2,2 %. Myös rakentamisessa saattaa olla positiivinen käänne käsillä. Lokakuussa rakentamisen määrä kasvoi 2,9 % edellisestä vuodesta supistuttuaan lähes taukoamatta jo usean vuoden ajan.

Kysyntäpuolen indikaattorien valossa kasvunäkymät ovat vaatimattomammat mitä tuotantopuolelta katsottuna, sillä vähittäiskaupan määrän kasvu (1,9 %) jatkoi lokakuussa hidastumistaan. Myös palkkojen nousu ja kotitalouksille myönnettyjen pankkiluottojen kasvu hidastuivat.

Teollisuuden ja vähittäiskaupan vuosikasvu Venäjällä

Lähde: Macrobond


Näytä viikkokatsaus 2018/46 Näytä viikkokatsaus 2018/48