BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/46

Juanmääräisten lainojen kanta kasvoi lokakuussa 13,1 % vuodentakaisesta. Tammi-lokakuussa uusia pankkilainoja myönnettiin 13 800 mrd. juania (2 000 USD), kun viime vuoden vastaavaan aikaan niiden määrä oli 11 800 mrd. juania. Valuuttamääräisten lainojen osuus Kiinassa on vain noin 4 % pankkilainakannasta.

Kehotukset parantaa yritysten rahoituksen saatavuutta ovat kuluvana vuonna näkyneet pankkilainatilastoissa ainoastaan ns. bill financing -lainoituksen voimakkaana lisääntymisenä. Tammi-lokakuussa pankit myönsivät näitä lyhytaikaisia lainoja yrityksille 1 300 mrd. juanin arvosta. Nämä luotot liittyvät usein kaupan rahoitukseen ja niiden riskit ovat perinteisiä pankkiluottoja rajoitetummat, jolloin niitä voidaan käyttää kokonaislainanannon kasvattamiseen. Yrityksille ja valtionorganisaatioille tammi-lokakuussa myönnettyjen uusien pidempiaikaisten lainojen määrä (5100 mrd. juania) supistui 12 % viime vuodesta ja uusien muiden lyhytaikaisten lainojen kuin bill financing -luottojen määrä (600 mrd. juania) jäi alle puoleen viime vuoden vastaavasta ajasta. Lisäksi pankkien taseen ulkopuolisten varjopankkisektorin instrumenttien (trust- ja entrusted-luotot sekä pankkivekselit) kautta myönnetty rahoitus on kuluvana vuonna vähentynyt.

Uusia kotitalouslainoja on kuluvana vuonna myönnetty viime vuotta vähemmän, mutta niiden kanta kasvaa yhä 18 prosentin vuosivauhtia. Kuluvana vuonna lyhytaikaisten lainojen suosio on kasvanut, kun taas uusia pidempiaikaisia, käytännössä asuntolainoja, myönnettiin kotitalouksille viime vuotta vähemmän. Tammi-lokakuun uusista pankkilainoista 45 % meni kotitalouksille.


Näytä viikkokatsaus 2018/45 Näytä viikkokatsaus 2018/47