BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/46

Vuoden kolmannella neljänneksellä Venäjän viemien tavaroiden dollarimääräinen kokonaisarvo oli 31 % vuodentakaista suurempi ja sen tuomien tavaroiden arvo 2 % vuodentakaista pienempi.

Vientitulojen kasvun keskeisin syy on öljyn hinnan huomattava nousu. Sen vaikutus on ylivoimainen, sillä fossiiliset polttoaineet muodostavat kaksi kolmannesta tavaranvientituloista. Öljynviennin määrä on pysynyt melko vakaana, joten se ei ole vientitulojen suuren kasvun takana.

Venäjän tuontimenojen kehitys on aiemmin seurannut läheisesti vientitulojen kehitystä, sillä öljyn hinnan kohoaminen on kanavoitunut ruplan arvon ja siten venäläisten ostovoiman vahvistumiseksi. Tämän vuoden aikana tuontimenojen kasvu on kuitenkin hiipunut, vaikka öljyn hinnan nousu on jatkunut. Tätä selittänee öljyn hinnan ja ruplan arvon yhteyden heikentyminen (BOFIT-blogi 4.9.2018). Rupla on heikentynyt vuodessa sekä reaalisesti että nimellisesti valuuttakoriin nähden noin 10 % erityisesti Yhdysvaltojen uusien pakotteiden vuoksi.

Venäjän tuonnista koneet, laitteet ja kulkuneuvot muodostavat noin puolet. EU:n osuus tuonnista on noin 40 %, Kiinan osuus noin 20 % ja Yhdysvaltain osuus noin 10 %.

Venäjän tavarakauppa ja ruplan reaalikurssi-indeksi

Lähteet: Venäjän tulli ja keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2018/45 Näytä viikkokatsaus 2018/47