BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/36

Investoinnit kasvoivat tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 3 % vuodentakaisesta, vaikka investointitilastoinnin ytimessä olevien suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinnit vähenivät prosentin. Näin ollen Rosstat arvioi muiden investointien eli pienten yritysten, harmaan talouden ja kotitalouksien investointien lisääntyneen harvinaisen paljon, pitkälti toistakymmentä prosenttia.

Suurten ja keskisuurten yritysten investointeja ovat supistaneet energiasektorin kaikki keskeiset lohkot. Sähkösektorin usean vuoden investointien luisu jatkui ja investoinnit öljy- ja kaasusektorin putkikuljetuksiin notkahtivat. Investoinnit öljyntuotantoon ja öljynjalostukseen kääntyivät laskuun. Jamalin niemimaalla kaasuntuotantoa ja -kuljetuksia tukeviin palveluihin liittyvät isot investoinnit lähes pysähtyivät. Jalostusteollisuuden investoinnit (pl. öljynjalostus) lisääntyivät kolmen vuoden luisun jälkeen huomattavan nopeasti, mikä johtui pitkälti kemian teollisuuden ja kuljetusvälineitä valmistavien alojen investoinneista.

Investoinneista fyysisen pääoman eri lajeihin kone- ja laiteinvestointien kasvu on jatkunut tänä vuonna varsin ripeänä. Sen sijaan investoinnit erilaisiin rakennelmiin ovat supistuneet, mikä vahvistaa kuvaa siitä, että useiden muutaman vuoden käynnissä olleiden suurten ja osin valtiovetoisten investointihankkeiden huippuvaiheet on ohitettu.

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointien rakenne

Lähde: Rosstat.

 


Näytä viikkokatsaus 2018/35 Näytä viikkokatsaus 2018/37