BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/35

Konsolidoidun budjetin (federaation, alueiden ja paikkakuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjettien) tulot nousivat tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 15 % vuotta aiemmasta. Lähemmäs puolet tulojen lisäyksestä tuli öljyn hinnan myötä nopeasti kohonneista öljy- ja kaasuverotuloista. Ne muodostivat liki neljäsosan kaikista budjettituloista.

Budjetin muut tulot kasvoivat 10 % vuodentakaisesta. Kaikki neljä suurinta tuloerää lisääntyivät 12−15 %. Niiden osuus budjetin kaikista tuloista supistui hieman, mutta se oli edelleen lähes 60 %. Tämä jakaantuu niin, että yritysten sosiaaliverot toivat tuloista 20 %, arvonlisäverot 17 % ja yritysten voittoverot sekä työtulovero kumpikin suunnilleen 10 %.

Konsolidoidun budjetin menot lisääntyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla reilusti yli 5 % vuodentakaisesta menojen nousun nopeuduttua huomattavasti toisella neljänneksellä. Terveydenhoito- ja koulutusmenot kasvoivat nopeimmin (noin 15 %), mikä noudattaa Venäjän johdon nykylinjauksia näiden alojen budjettimenojen kääntämisestä nousuun. Siviilihallinnon menot nousivat toistakymmentä prosenttia, ja tarkistettujen tietojen mukaan menot puolustukseen sekä sisäiseen turvallisuuteen ja järjestykseen kasvoivat 6 %. Sosiaaliturvamenot kasvoivat enää vain 4 % mm. vanhuuseläkkeiden tämän vuoden yleiskorotusten tultua rajatuiksi hieman inflaatiota suuremmiksi.

Julkisen talouden alijäämä on viime ja tänä vuonna supistunut. Viimeisen 12 kuukauden ajalta konsolidoitu budjetti oli kesäkuussa hiukan ylijäämäinen (0,1 % BKT:stä).

Venäjän julkisen talouden ylijäämä

Lähde: Finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2018/34 Näytä viikkokatsaus 2018/36