BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/14

Kiinalaisista pankeista viisi suurinta, pääosin valtionomisteiset Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China ja Bank of Communications julkistivat maaliskuun lopulla viime vuoden tuloksensa. Pankkien yhteenlasketut voitot kasvoivat edellisvuodesta runsaat 3 %, vaikka oman pääoman tuotto laskikin hieman. Perinteisen pankkitoiminnan kannattavuutta heijasteleva korkokate kasvoi edellisvuodesta neljän pankin osalta (poikkeuksena BoComm).

Valtaosa vähittäistalletuksista on Kiinassa suurten pankkien hallussa, ja pienemmät pankit hankkivat varansa lähinnä pankkienvälisiltä markkinoilta. Näin suuret pankit hyötyvät yleisen korkotason noususta myös lainatessaan ylimääräisiä varojaan toisille pankeille. Hoitamattomien lainojen osuudet koko lainakannasta laskivat jo ennestään hyvin matalista lukemista 1,5–1,8 prosenttiin. Useiden arvioiden mukaan luku on todellisuudessa huomattavasti tätä suurempi. Vuoden 2017 osalta pankeilla tuli olla 150 prosentin varaukset hoitamattomiin saamisiin nähden ja raja ylittyikin kaikkien viiden ison pankin osalta. Uudet vaatimukset määritellään tapauskohtaisesti, ja alaraja voi laskea pankista riippuen aina 120 prosenttiin (Viikkokatsaus 11/2018). Viranomaisten pyrkimyksenä on varmistaa pankkien pääomien riittävyys varjopankkisektoria kohtaan asetettujen rajoitusten siirtäessä lainanantoa takaisin pankkien taseisiin.

Kiinan pankkiyhdistys ja konsulttiyhtiö PwC tekevät vuosittain kyselyn lähes 2000 kiinalaispankkiirille. Viimeisimmässä kyselyssä pankkiirit korostivat luottoriskejä suurimpana pankkitoiminnan epävarmuustekijänä. Luottoriskejä kasvattavat taloustilanteen heikentyminen joillakin alueilla ja toimialoilla sekä yhä vaikeammaksi käyvä hoitamattomien luottojen järjesteleminen. Yli 90 % vastaajista koki pankkitoiminnan sääntelyn kiristyneen. Kaikesta huolimatta lähitulevaisuus nähdään valoisana, sillä hoitamattomien luottojen uskotaan seuraavien kolmen vuoden aikana edelleen laskevan ja voittojen kasvavan viime vuotta ripeämmin.


Näytä viikkokatsaus 2018/13 Näytä viikkokatsaus 2018/15