BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/14

Suurten ja keskisuurten yritysten (pl. rahoitussektori) nettovoitto väheni Rosstatin mukaan viime vuonna nimellissummaltaan sekä suhteessa yritysten liikevaihtoon. Yritysten nettovoitto oli kuitenkin edelleen varsin hyvää tasoa, yli 8 % suhteessa liikevaihtoon ja 11 % BKT:stä.

Yrityksille parina viime vuonna kertyneet voitot ovat lisänneet investointien rahoitusta yritysten omin varoin. Kun kokonaisinvestoinnit samalla supistuivat viime vuoteen asti, investointien muun rahoituksen osuus, mm. kotimaisten pankkiluottojen jo ennestään pieni osuus, on laskenut.

Myös yritysten ja kotimaisten pankkien välinen rahoitusasema on muuttunut. Vaikka varoja on parina viime vuonna virrannut yrityksistä pankkeihin aiempaa vähemmän, yritysten luotonotto pankeista on supistunut siinä määrin, että varojen nettovirta on edellisvuosista poiketen suuntautunut yrityksistä pankeille. Osaltaan tätä on tukenut myös se, että yritysten varojen nettovirta ulkomaille on vähentynyt.

Varojen nettovirta yrityksistä pankkeihin ja ulkomaille

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2018/13 Näytä viikkokatsaus 2018/15