BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/14

Varapääjohtaja Pozdyshevin mukaan keskuspankin saneerauksessa olevien pankkien ongelmaluottoja ja muita ongelmallisia omaisuuseriä tullaan kokoamaan uuteen roskapankkiin. Keskuspankin saneeraukseen joutui viime vuonna kolme suurta pankkia: Otkrytie, Binbank ja Promsvjazbank. Ne kaikki olivat aiemmin ottaneet itse saneerattavakseen ongelmiin joutuneita pankkeja. Roskapankki perustetaan Otkrytien saneerauksessa olleen Trust-pankin pohjalle ja sinne aiotaan koota myös Binbankin ja Promsvjazbankin ongelmaluottoja sekä muuta omaisuutta yhteensä 1 100 mrd. ruplan (16 mrd. euron) arvosta, mikä vastaisi runsasta prosenttia Venäjän pankkisektorin taseesta. Pozdyshevin arvion mukaan roskapankin ongelmaluotoista saataisiin takaisin 40−60 %, mutta monet pankkisektorin asiantuntijoista ovat pitäneet arviota liian optimistisena. Keskuspankki ei aio varsinaisesti pääomittaa roskapankkia, vaan rahoittaa sitä matalakorkoisella luotolla.

Pozdyshevin mukaan keskuspankki on tähän mennessä pääomittanut Otkrytieta, Binbankia ja Promsvjazbankia yhteensä lähes 630 mrd. ruplalla (9 mrd. eurolla) ja hän arvioi, että Promsvjazbankia tullaan pääomittamaan vielä 130 mrd. ruplalla (lähes 2 mrd. eurolla). Kun niiden ongelmalliset omaisuuserät on siirretty roskapankkiin, Otkrytie ja Binbank on määrä myydä yksityisille sijoittajille, kun taas Promsvjaz-bankista tulee valtionomisteinen puolustussektorin yritysten rahoittamiseen keskittynyt pankki.


Näytä viikkokatsaus 2018/13 Näytä viikkokatsaus 2018/15