BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/14

Rosstatin mukaan kausitasoitettu BKT kasvoi reippaasti vuoden 2016 loppukuukausista viime vuoden puoliväliin. Syksyllä elpyminen pysähtyi ja vuoden viimeisellä neljänneksellä BKT supistui. Vuodentakaiseen nähden BKT oli vajaan prosentin suurempi vuosikasvun oltua toisella ja kolmannella neljänneksellä 2,2−2,5 %. Tänä vuonna tilanne on hieman parantunut, ja talousministeriö arvioi alustavasti BKT:n vuosikasvun olleen tammi-helmikuussa noin 1,7 %.

Viime vuoden loppua kohti BKT:n nousua hidasti kiinteiden investointien kasvun lauhtuminen. Investointien toipuminen oli keväällä yltynyt hyvin nopeaksi, mikä arvioiden mukaan johtui suurelta osin eräiden suurhankkeiden etenemisestä. Lisäksi Rosstat arvioi varastojen kasvun kohdanneen tuntuvan käänteen viimeisellä neljänneksellä. Sen sijaan kotitalouksien kulutuksen elpyminen nopeutui vuoden toisella puoliskolla yli neljään prosenttiin ja viennin määrän kasvu yltyi noin viiteen prosenttiin.

Tuotannon puolella talouden elpymistä vuoden loppua kohti heikensi etenkin teollisuustuotannon jyrkentynyt luisu, joka tasaantui tämän vuoden puolella. Tuonnin kasvu hidastui myös vuoden puolivälin jälkeen, mutta jatkui viimeisellä neljänneksellä edelleen yli 15 prosentin vuosivauhtia.

Viime vuoden neljännesvuositietojen julkaisun yhteydessä Rosstatin koko vuotta koskevat tiedot muuttuivat tavanomaiseen tapaan jonkin verran, lähinnä BKT:n eräiden kysyntäerien osalta. Uusilla tiedoilla julkisen kulutuksen selvä supistuminen vaihtui lieväksi kasvuksi. Kiinteiden investointien elpymistahti nousi yli neljään prosenttiin, kun taas viennin määrä kasvoi hieman aiemmin ilmoitettua hitaammin mutta silti runsaat 5 %. Muut keskeiset kasvuluvut säilyivät ennallaan: BKT kasvoi viime vuonna 1,5 %, kotitalouksien kulutus lähes 3,5 % ja tuonti 17 %.

Venäjän kausitasoitetun BKT:n kehitys

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2018/13 Näytä viikkokatsaus 2018/15