BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/13

Talous elpyi viime vuonna, kun BKT kasvoi 1,5 %. Öljynhinnan muutoksiin nähden edeltänyt lama oli lievä ja elpyminen hidasta, sillä ruplan kelluva kurssi vaimensi muutoksia tuntuvasti.

BOFIT odottaa BKT:n kasvavan tänä vuonna vajaat 2 %, jolloin BKT on hieman suurempi kuin huippuvuonna 2014. Lähivuosina kasvu on noin 1,5 %, jos öljyn hinta pysyy lähellä nykytasoaan ja kun näkyvissä ei ole kunnollisia talouden tulonmuodostuskykyä ja kasvua tukevia uudistuksia.

Kotitalouksien kulutus toipuu edelleen melko maltillisesti. Julkisen talouden palkkojen ja eläkkeiden yleiskorotukset ovat tänä vuonna reaalisesti edelleen pienehköjä, mutta kasvanevat myöhemmin. Yrityssektorin palkkojen odotetaan nousevan kohtuudella tuottavuuden parannuksiin nähden. Kulutuksen kehitystä tukee hidastunut inflaatio.

Investointien elpyminen jatkuu, kun kulunut pääomakanta kaipaa korvaamista ja korkea käyttöaste investointeja uuteen kapasiteettiin. Kasvusta ei tule nopeaa, sillä suurhankkeiden isot investointivaiheet alkavat olla ohi ja investointi-intoa painavat etenkin toimintaympäristön puutteet.

Julkisen talouden menot lisääntyvät hitaasti, kun uusi budjettisääntö rajaa menoille puitteet. Sen muodostavat vajeraja sekä laskennalliset öljy- ja kaasuverotulot ja odotetulla BKT:n kasvulla hitaahkosti kasvavat muut tulot.

Venäjän viennin määrän kasvu hidastuu, sillä rupla on melko vahva ja energiavienti lisääntyy hitaasti. Venäjän tuonnin toipuminen hidastuu viime vuoden kovasta noususta tänä vuonna ja hidastuminen jatkuu lähivuosina vientitulojen nousun hiipuessa. Tuonnin kasvu on silti melko ripeää. Vuonna 2020 tuonti on lähes vuoden 2012 tasolla.

Riskeinä ennusteelle ovat öljynhinnan mahdolliset poikkeamat odotetusta, maailmantalouden hyviin kasvunäkymiin liittyvät heikomman kehityksen riskit ja kansainvälisten tapahtumien kehittyminen. Venäjän viennin määrä voi kasvaa arvioitua paremmin, joskin tuotantopääomasta voi tulla odotettua tiukempi rajoite viennille ja laajemminkin kotimaiselle tuotannolle. Venäjällä kaavaillaan verouudistusta, joka voisi hidastaa kulutuksen kasvua ja tukea kotimaista tuotantoa.

Venäjän BKT:n ja tuonnin määrän kehitys 2012−20

Lähde: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2018/12 Näytä viikkokatsaus 2018/14