BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/06

Viime vuoden aikana kolme järjestelmän kannalta tärkeää pankkia ajautui keskuspankin saneeraukseen ja yhteensä 63 luottolaitosta menetti toimilupansa. Suuri osa toimiluvan menettäneistä pankeista oli verrattain pieniä toimijoita, joiden poistuminen markkinoilta ei aiheuttanut merkittäviä reaktioita. Talletustakuuvirasto on hoitanut yksityishenkilöiden takuutalletusten takaisinmaksun suunnitellusti.

Loppukesällä talletuspaon kohteeksi joutui kaksi maan kymmenen suurimman pankin joukkoon kuulunutta luottolaitosta Otkritie ja Binbank. Molemmat päätyivät keskuspankin hallintaan, samoin kuin syksyn ajan huhujen kohteena ollut kolmas suuri pankki Promsvyaz, jonka keskuspankki otti haltuunsa joulukuun puolivälissä. Keskuspankin toimet olivat odotettuja, joten markkinareaktiot jäivät maltillisiksi. Toimien seurauksena maan kymmenestä suurimmasta pankista jo seitsemän on valtion omistamia. Näiden osuus koko pankkisektorin taseesta on 60 %.

Keskuspankin mukaan Otkritien ja Binbankin toiminnot tullaan yhdistämään. Tavoitteena on muodostaa kilpailukykyinen yleispankki, joka voitaisiin tulevaisuudessa yksityistää. Lähitulevaisuudessa kiinnostuneiden yksityisten ostajien löytyminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Promsvyaz-pankista taas on tarkoitus saneerata erityisesti puolustusteollisuutta ja valtionhankintoja palveleva rahoituslaitos. Vaikka pienien ja monenkirjavien luottolaitosten poistuminen parantanee toimialan tehokkuutta ja rahoituksen välitystä, kolmen suuren pankin täydellinen luhistuminen on herättänyt myös kummastusta. Tiukasta pankkivalvonnasta huolimatta suuretkin pankit pystyivät merkittävällä tavalla peittelemään riskejään. Vuoden 2017 aikana koko sektorin tase kasvoi 6,4 % eli hieman inflaatiota nopeammin. Ilman toimilupansa menettäneitä pankkeja taseen kasvu olisi ollut liki 8 %. Tämän vuoden alussa Venäjällä toimi 561 pankkia ja koko sektorin tase oli 92 % suhteessa vuoden 2017 BKT:hen.


Näytä viikkokatsaus 2018/05 Näytä viikkokatsaus 2018/07