BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/05

Viime vuoden lopulla kausitasoitetun teollisuustuotannon lähes puolen vuoden luisu oikeni. Koko vuonna tuotantoa oli prosentti enemmän kuin vuonna 2016. Lukemaa laski etenkin jalostusteollisuus, jonka viime vuoden kasvu painui heikon loppuvuoden vuoksi lähelle nollaa. Loppuvuonna tuntuva vaikutus oli myös sähkö- ja lämpösektorin tuotannolla, joka supistui epätavallisen lämpimän sään vuoksi. Sektorin tuotanto ei viime vuonna kasvanut. Kaivannaisteollisuuden tuotanto lisääntyi 2 %. Kasvua rajoitti öljyntuotannon painuminen syksyllä vuodentakaisia huippuja pienemmäksi, OPEC-maiden ja muiden tuottajamaiden sopimusta noudatellen. Koko teollisuuden heikossa menossa vuoden loppua kohden öljyntuotannon rooli oli kuitenkin suhteellisen pieni.

Maataloustuotanto lisääntyi viime vuonna 2,4 %, joskin kasvu hidastui edellisvuosista. Viljelytuotannon kasvu laantui runsaaseen kahteen prosenttiin, sillä viljojen ennätyssadon ohella muut sadot enimmäkseen vähenivät. Karjataloustuotannon kasvu nopeutui lähes kolmeen prosenttiin. Rakentamisen lievä alamäki jatkui koko vuoden ja vuosilukemaksi muodostui -1,4 %. Tavarakuljetusten volyymin kasvu kiihtyi yli viiteen prosenttiin rautatie- ja putkikuljetusten johdosta.

Vähittäiskauppa elpyi hiljalleen viime vuoden ajan ja myynnin määrä muodostui runsaan prosentin suuremmaksi kuin vuonna 2016. Tilastoitu keskipalkka nousi reaalisesti 3,4 %, mutta lähinnä kotitalouksien muiden tulojen vaisu kehitys piti kotitalouksien reaalitulot edelleen hieman pienempinä kuin vuonna 2016.

Viime vuosina luonnonvaroihin perustuva alkutuotanto on Venäjällä kasvanut, varsinkin maataloustuotanto, mutta myös kaivannaistuotanto. Myös tavarakuljetukset ovat lisääntyneet. Jalostusteollisuuden tuotantoa oli sen sijaan vuonna 2017 hieman vähemmän kuin vuonna 2014. Rakentamista ja vähittäiskauppaa, jotka supistuivat taantumassa paljon, oli kymmenesosa vähemmän kuin vuonna 2013.

Venäjän talouden pääsektoreiden reaalinen kehitys 2014–17

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2018/04 Näytä viikkokatsaus 2018/06