BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/06

Keskuspankin tietojen mukaan viime vuoden aikana pankkien lainakanta kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 3,5 %. Yrityksille myönnettyjen lainojen kanta ei juuri muuttunut, mutta kotitalouksien lainanotto kasvoi vauhdilla. Vuoden aikana kotitalouslainojen kanta kasvoi 13 % ja oli 12 000 mrd. ruplaa (200 mrd. USD) vuoden 2017 lopussa. Luottotietorekistereitä ylläpitävien yritysten tietojen mukaan uusia lainoja myönnettiin viime vuonna liki 5 700 mrd. ruplaa eli noin 40 % enemmän kuin vuonna 2016. Erityisen voimakkaasti kasvoivat luottokorttiluotot sekä asuntoluotot. Myös mikroluototus kasvoi voimakkaasti. Nopea kasvu on herättänyt huolta ylivelkaantumisesta, sillä palkkojen noususta huolimatta väestön reaalitulot supistuivat viime vuonna 1,7 %.

Pienten pankkien osuus kotitalousluototuksessa on minimaalinen. Viisikymmentä maan suurinta pankkia kattaa noin 90 % kotitalouksien luottokannasta. Vaikka vain noin puolet Venäjän pankeista on rekisteröity Moskovaan, kotitalouksille myönnetyistä lainoista yli 90 % on moskovalaisten pankkien myöntämiä. Asiakkaista noin kolmannes asuu Moskovassa tai Keskisen federaatiopiirin alueella.


Näytä viikkokatsaus 2018/05 Näytä viikkokatsaus 2018/07