BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/07

Keskuspankki jatkoi rahapolitiikan keventämistä vuoden ensimmäisessä korkokokouksessa laskemalla avainkorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Korko on 12.2. alkaen 7,5 %. Edellisen kerran sitä laskettiin 0,5 prosenttiyksiköllä 15.12.

Keskuspankki perusteli koron laskua lähinnä matalalla inflaatiolla ja lyhyen aikavälin inflaatioriskien alenemisella. Tammikuun lopussa kuluttajahintainflaatio oli 2,2 %. Keskuspankki arvioi pysyvien tekijöiden voineen hidastaa kuluttajahintojen nousua väliaikaisia tekijöitä enemmän. Sen mukaan on yhä epätodennäköisempää, että inflaatio ylittää 4 prosentin tavoitteen (vuosikeskiarvo) tänä vuonna. Inflaatioriskit ovat keskuspankin mukaan alentuneet lyhyellä aikavälillä, mutta ovat edelleen koholla keskipitkällä aikavälillä. Kokonaisriskit ovat siirtyneet hieman talouskasvun puolelle. Keskuspankki totesi jatkavansa avainkoron laskuja.

Pörssikurssit ovat heiluneet viime aikoina maailmalla. Moskovan pörssin indeksissä öljy- ja kaasuyhtiöiden paino on yli puolet, ja pörssi seuraa yleensä öljyn hintaa. Helmikuun alusta Urals-öljyn dollarihinta on laskenut 12 % ja Moskovan pörssin dollarimääräinen RTS-indeksi 5 %. Ruplan dollarikurssi on heikentynyt vajaat 3 % (eurokurssi vajaat 2 %). Viime vuonna ruplan kurssikehitys poikkesi ajoittain melko selvästi öljyn hinnasta.


Näytä viikkokatsaus 2018/06 Näytä viikkokatsaus 2018/08