BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/28

​Vuonna 2014 palvelutuonnin arvo oli 121 mrd. dollaria eli 91 mrd. euroa (28 % koko tuonnista). Palvelutuonnista 46 % tuli EU:sta, 12 % APEC-maista ja 7 % IVY-maista. Suomen osuus oli 3 % ja Kiinan 2 %. Palvelutuonnista 42 % muodostui matkailusta, 13 % kuljetuksista, 7 % immateriaalioikeuksien käytöstä, 6 % rakentamisesta ja 6 % informaatio- ja viestintäpalveluista. Loput tuonnista koostui pääasiassa muista liike-elämän palveluista.

Matkailutuonti on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana lukuun ottamatta viime vuotta, jolloin se supistui hieman. Miltei kaikki matkailutuonti syntyy venäläisten yksityishenkilöiden ulkomaanmatkoista. Merkittävimmät matkailumenojen kohteet vuonna 2014 olivat Turkki, Saksa, Egypti ja Suomi. Matkat useimpiin tärkeimmistä Euroopan kohdemaista vähenivät noin kymmenyksen edellisestä vuodesta. Matkat Suomeen vähenivät 13 % ja Viroon 17 %.

Palveluviennin arvo oli 66 mrd. dollaria eli 50 mrd. euroa (12 % koko viennistä) vuonna 2014. Palveluviennistä 41 % suuntautui EU:hun, 15 % IVY-maihin ja 13 % APEC-maihin. Sekä Suomen että Kiinan osuus viennistä oli 2 %. Palveluviennistä 30 % muodostui kuljetuksista, 17 % matkailusta, 7 % rakentamisesta ja 7 % informaatio- ja viestintäpalveluista. Loput viennistä koostui pääasiassa muista liike-elämän palveluista.

Venäjän palvelukaupan arvo, mrd. USD
201528v2.png
Lähde: Venäjän keskuspankki


Näytä viikkokatsaus 2015/27 Näytä viikkokatsaus 2015/29