BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/28

​Tämän vuoden alkupuolella valuuttavaranto supistui vielä selvästi, mutta viime kuukausina sen arvo on vakiintunut ja kääntynyt hienoiseen nousuun. Kesäkuun lopussa valuuttavarannon arvo oli 362 mrd. dollaria. Venäjän keskuspankki ilmoitti toukokuun puolivälissä alkavansa ostaa valuuttaa varannon kasvattamiseksi. Siitä lähtien se on ostanut valuuttaa lähes päivittäin keskimäärin 200 milj. dollarin arvosta.

Kansainvälisten standardien mukaisesti Venäjän valuuttavaranto koostuu kullasta, IMF-varauksista ja erityisnosto-oikeuksista (SDR) sekä muista varannoista. Venäjän muihin varantoihin luetaan myös maan öljyrahastot, koska keskuspankki hallinnoi niitä finanssiministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja ne on sijoitettu likvideihin ulkomaisiin varoihin. 

Venäjän valuuttavaranto, mrd. USD
201528v1.png
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2015/27 Näytä viikkokatsaus 2015/29