BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/28

​Venäjä on viimeisen vuosikymmenen aikana kerännyt öljy- ja kaasutuloja kahteen valtion rahastoon. Reservirahasto on tarkoitettu budjettialijäämän rahoittamiseen heikomman suhdanteen aikana. Kansallisen hyvinvoinnin rahasto on ensisijaisesti tarkoitettu eläkkeiden rahoittamiseen, mutta heikon talouskehityksen aikana sitä on käytetty myös talouden tukitoimiin.

Reservirahaston arvo on tammi-kesäkuussa supistunut 12 mrd. dollarilla (900 mrd. ruplalla) pääosin budjettimenojen rahoittamisen vuoksi. Rahaston arvon muutokseen on vaikuttanut myös valuuttakurssikehitys. Kesäkuun lopussa rahaston arvo oli 77 mrd. dollaria eli 4 270 mrd. ruplaa.

Finanssiministeriö arvioi reservirahaston supistuvan tämän vuoden aikana 2 440 mrd. ruplaan (3 % BKT:stä) ja vuoden 2017 loppuun mennessä 510 mrd. ruplaan (0,5 % BKT:stä). Arviossa oletetaan mm. öljyn keskihinnan nousevan tämän vuoden 50 dollarista 65 dollariin vuonna 2017. Reservirahasto on sijoitettu likvideihin ulkomaisiin varoihin ja se sisältyy Venäjän valuuttavarantoon.

Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta on tänä vuonna sijoitettu runsaat 4 mrd. dollaria (240 mrd. ruplaa) infrastruktuuriprojektien rahoittamiseen tarkoitettuihin pankkitalletuksiin ja arvopapereihin. Keväällä tehdyn päätöksen mukaan rahaston varoja voidaan tänä vuonna suunnata talouden tukitoimiin yhteensä korkeintaan 550 mrd. ruplan edestä.

Kesäkuun lopussa kansallisen hyvinvoinnin rahaston arvo oli 76 mrd. dollaria eli 4 200 mrd. ruplaa. Siitä kolmannes on sijoitettu pääoman pidemmäksi aikaa sitoviin kohteisiin (esim. pitkäaikaiset talletukset). Loput on sijoitettu likvideihin ulkomaisiin varoihin ja ne sisältyvät Venäjän valuuttavarantoon. Rahastojen varojen nostaminen ei automaattisesti muuta valuuttavarannon arvoa, jos finanssiministeriö vaihtaa valuuttamääräisiä varojaan rupliksi.


Näytä viikkokatsaus 2015/27 Näytä viikkokatsaus 2015/29