BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/29

​Maksutaseen ennakkotietojen mukaan vaihtotaseen ylijäämä oli vajaat 20 mrd. dollaria toisella neljänneksellä. Neljän viimeisen neljänneksen yhteenlaskettu ylijäämä oli noin 4 % BKT:stä.

Tavaroiden ja palveluiden viennin dollarimääräinen arvo supistui huhti-kesäkuussa lähes 30 % ja tuonnin miltei 40 % (euroissa 20 %) vuotta aiemmasta. Ulkomaankauppa supistui lähes yhtä paljon myös koko ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tammi-kesäkuussa viennin arvo oli 210 mrd. ja tuonnin 140 mrd. dollaria.

Pääoman ulosvirtaus Venäjältä jatkui toisella neljänneksellä, mutta aiempaa hitaampana. Yksityisen sektorin pääoman nettoulosvirta oli 20 mrd. dollaria.

Pankit maksoivat edelleen ulkomaista velkaansa takaisin enemmän kuin ottivat uutta, mutta vähemmän kuin vuoden alkukuukausina. Lisäksi pankit sijoittivat varojaan ulkomaille hieman enemmän kuin kotiuttivat niitä.

Muiden yritysten ulkomainen velkaantuminen sitä vastoin lisääntyi huhti-kesäkuussa ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Velka oli pääosin peräisin suorilta sijoittajilta. Lisäksi muut yritykset investoivat edelleen enemmän ulkomaille kuin kotiuttivat varojaan sieltä.

Yksityisen sektorin nettopääomavirta neljännesvuosittain, USD mrd.
201529v1.png
Lähde: Venäjän keskuspankki


Näytä viikkokatsaus 2015/28 Näytä viikkokatsaus 2015/30