BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/41

Finanssiministeriö odottaa vuosien 2023–2025 julkisen talouden linjauksissa konsolidoidun budjetin (federaation, alueiden ja kuntien budjettien sekä valtion sosiaalirahastojen) tulojen nousevan nimellisesti tänä vuonna 10 %, mutta nousun laantuvan ensi vuonna noin puoleen prosenttiin. Vaihtelu tulojen kehityksessä johtuu öljy- ja kaasuverotulojen heilahtelusta, jonka taustalla on pitkälti Venäjän Urals-öljyn hinnan nousu tänä vuonna ja budjetissa oletettu hinnan lasku ensi vuonna. Öljy- ja kaasuverotulojen osuus konsolidoidun budjetin tuloista oli 19 % vuonna 2021.

Konsolidoidun budjetin muiden tulojen arvioidaan lisääntyvän 6–7 % vuosina 2022–2023 eli inflaatiota hitaammin. Tuloarvion pohjana olevassa talousministeriön ennusteessa inflaation odotetaan hidastuvan merkittävästi ensi vuonna, mutta tämän vuoden nopean inflaation takia kuluttajahintojen nousu olisi silti keskimäärin 10 % vuodessa vuosina 2022–2023 ja teollisuuden kotimaan toimitusten tuottajahintojen nousu 7 % vuodessa. Laskelmat näiden budjettitulojen kehityksestä perustuvat pitkälti talousministeriön BKT-ennusteeseen, joka on tänä ja etenkin ensi vuonna selvästi optimistisempi verrattuna lähes kaikkiin muihin keskeisiin ennusteisiin.

Federaatiobudjetin vajeen rajaaminen (vajaat -1 % BKT:stä tänä vuonna ja -2 % ensi vuonna) määrittää koko konsolidoidun budjetin menojen mitoittamista. Alue- ja kuntabudjeteille kokonaisuutena sekä sosiaalirahastojen budjeteille asetettu tavoite on hyvin lähellä tasapainoa federaatiobudjetista tulevien varojen siirtojen jälkeen, sillä ne eivät pysty lainaamaan paljoakaan koko konsolidoidun budjetin mittasuhteita ajatellen.

Tuloarvioiden ja vajeen hillitsemistavoitteen pohjalta konsolidoidun budjetin menojen on määrä lisääntyä nimellisesti tänä vuonna 15 % mutta ensi vuonna alle 4 %. Siten menojen kaavaillaan nousevan näiden kahden vuoden aikana niin vähän inflaatiota nopeammin, että reaalisesti menot kasvaisivat vajaan prosentin vuodessa. Toisaalta tälle vuodelle on varattu suuri määrä valtion takuita, joilla voidaan tukea pankkien luotonantoa yrityksille.

Mikäli talous supistuu enemmän kuin talousministeriö on ennustanut ja konsolidoidun budjetin tulot kehittyvät laskettua heikommin, on haastavaa ryhtyä painamaan alaspäin jo nyt vaimeita menosuunnitelmia nykyisissä sodan ja talouden laman olosuhteissa. Vaihtoehdoksi jää tällöin budjettivajeen syveneminen.

Konsolidoidun budjetin menojen rakenteeseen on luvassa eräitä suuria liikkeitä. Sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan menot, joista 95 % tulee suoraan federaation budjetista, on viritetty huikeaan tason nousuun tänä ja ensi vuonna. Myös menot puolustukseen ja hallintoon kasvavat nopeasti tänä vuonna. Talouden eri sektoreille kaavaillaan ainakin tällä erää hyvin vähän lisää budjettimenoja, vaikka käsillä on taantuma.

Venäjällä julkisen talouden menoerissä suuria muutoksia sisäisen turvallisuuden ja puolustuksen suuntaan

202241_v3.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/40 Näytä viikkokatsaus 2022/42