BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/41

Raskaimmat inhimilliset ja taloudelliset tappiot Venäjän brutaalista hyökkäyksestä kohdistuvat Ukrainaan. Mutta myös hyökkääjän talous kärsii, etenkin pitkällä aikavälillä. Sota on suistanut Venäjän talouden lamaan.

BOFITin tuoreen Venäjä-ennusteen mukaan Venäjän BKT supistuu tänä vuonna 4 %. Akuutin finanssikriisin väistyminen ja vientihintojen voimakas nousu johtivat ennakoitua pienempään talouden supistumiseen vuoden 2022 alkupuoliskolla, mutta talouden supistuminen voimistuu loppuvuonna. Yksityisen kulutuksen vähentyminen ja varastojen voimakas supistuminen painavat talouskehitystä loppuvuonna. Sen sijaan nettoviennin voimakas kasvu tukee taloutta tänä vuonna. Tuonnin määrän ennakoidaan tänä vuonna supistuvan 25 % ja viennin määrän supistuvan 5 %.

Taloustilanteen ei nähdä helpottuvan ensi vuonna. Talouden supistumisen ennustetaan jatkuvan samaa 4 prosentin vauhtia myös vuonna 2023. Ensi vuoden kasvumahdollisuuksia heikentävät erityisesti EU:n asettamat öljyn tuontikiellot, jotka astuvat voimaan raakaöljyn osalta joulukuussa ja öljytuotteiden osalta helmikuun 2023 alussa. Viennin määrän ennustetaan supistuvan 10 % vuonna 2023. Vuodelle 2024 ei odoteta mainittavaa toipumista. Sodan, pakotteiden ja omavaraisuuden tavoittelun seurauksena Venäjän potentiaalisen kasvuvauhdin arvioidaan kutistuneen merkittävästi ja pitkäaikaisesti.

Venäjän talous supistuu vuosina 2022–2023

202241_v1.png

Lähteet: Vuodet 2019–2021 Rosstat ja vuodet 2022–2024 BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/40 Näytä viikkokatsaus 2022/42