BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/41

IMF:n uudessa World Economic Outlook -raportissa odotetaan maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,2 % ja ensi vuonna 2,7 %. Vuoden 2023 ennustetta on laskettu 0,2 prosenttiyksikköä heinäkuun ennusteesta. Kasvua hidastavat etenkin Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset, mutta myös tärkeimpien talousalueiden merkittävä rahapolitiikan kiristys.

Venäjän osalta IMF on nostanut ennustettaan selvästi heinäkuusta. Nyt se odottaa Venäjän BKT:n supistuvan tänä vuonna 3,4 % ja ensi vuonna 2,3 %. Vielä heinäkuussa IMF ennusti Venäjän BKT:n supistuvan vuosina 2022‒2023 yhteensä noin 9 %. IMF arvioi sodan leikkaavan Venäjän talouden pidemmän aikavälin kasvupotentiaalia selvästi. Nyt Venäjän talouden odotetaan kasvavan 0,7‒0,8 % vuosina 2026‒2027, kun vielä lokakuussa 2021 pidemmän aikavälin kasvupotentiaaliksi arvioitiin 1,8 %.

Merkittävimmät inhimilliset ja taloudelliset tappiot sodassa on tietenkin kärsinyt Ukraina. IMF ennustaa Ukrainan BKT:n supistuvan tänä vuonna 35 %.

Kiinan talouden IMF ennustaa kasvavan 3,2 % tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun odotetaan kiihtyvän 4,4 prosenttiin mm. koronarajoitusten hellittäessä. Kiina on yksi harvoista suurista talouksista, jonka kasvun odotetaan kiihtyvän vuonna 2023. Esimerkiksi Intian talouden IMF ennustaa kasvavan tänä vuonna 5,3 %, mutta kasvun hidastuvan 4,9 prosenttiin vuonna 2023.

Kasvun hidastuessa myös maailmanlaajuinen inflaatio hidastuu. IMF:n arvion mukaan tänä vuonna mm. korkeampi energian hinta nostaa maailmanlaajuisen inflaation 8,8 prosenttiin. Inflaatio on hitaampaa kehittyneissä maissa. Ensi vuonna inflaation odotetaan hidastuvan 6,9 prosenttiin. Inflaatio hidastuu enemmän kehittyneissä maissa.

Henkeä kohden laskettu nimellinen BKT dollareissa (ostovoimapariteetilla korjattuna) on kehittynyt eri maissa varsin eri tavoin – vuonna 2022 Saksan per capita BKT 63 850 dollaria, Suomen 58 650

202241_v4.png

Lähde: IMF


Näytä viikkokatsaus 2022/40 Näytä viikkokatsaus 2022/42