BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/41

Venäjän keskuspankin alustavien maksutasetilastojen mukaan Venäjä sai heinä-syyskuussa tuloja tavaroiden ja palveluiden viennistä 153 mrd. dollaria. Viennin arvo supistui aiemmista kuukausista. Vientituloja vähensivät mm. öljyn hinnan lasku, maakaasun vientimäärien voimakas pudotus sekä eräiden EU:n tuontirajoitusten voimaantulo (esim. puutavara ja kivihiili). Tammi-syyskuussa viennin arvo oli 21 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin arvo oli heinä-syyskuussa 85 mrd. dollaria. Tuonti elpyi hieman edellisestä neljänneksestä, mutta tuontia oli edelleen noin 20 % vähemmän kuin ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua. Tuonti on supistunut, koska Venäjän talous on kääntynyt taantumaan, monet maat ovat asettaneet rajoitteita Venäjälle suuntautuvalle viennille, Venäjän rahoitussektoriin kohdistuvat pakotteet ovat vaikeuttaneet kansainvälistä maksuliikennettä ja monet ulkomaiset yritykset ovat lopettaneet liiketoimensa Venäjällä. Tammi-syyskuussa tavara- ja palvelutuonnin arvo supistui 11 % vuotta aiemmasta. 

Vaihtotaseen ylijäämä supistui heinä-syyskuussa edellisen vuosineljänneksen huippulukemista, mutta oli edelleen historiallisesti melko korkealla tasolla 52 mrd. dollarissa. Tammi-syyskuussa ylijäämää kertyi yhteensä 198 mrd. dollaria.

Pääomaa virtasi heinä-syyskuussa edelleen runsaasti ulos Venäjältä, vaikka ulosvirta hiipui hieman aiempiin kuukausiin verrattuna. Heinä-syyskuussa rahoitustase oli 52 mrd. dollaria alijäämäinen. Tammi-syyskuussa alijäämää kertyi yhteensä 195 mrd. dollaria eli enemmän kuin koskaan vuodesta 1994 alkavan tilastohistorian aikana. 

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä supistui heinä-syyskuussa

202241_v2.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/40 Näytä viikkokatsaus 2022/42