BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/40

Vielä keväällä valtaosa ennustajista uskoi Kiinan BKT:n kasvun pyörivän tänä vuonna noin 4–5 prosentissa. Nyt Maailmanpankki ennustaa Kiinan kasvavan kuluvana vuonna enää 2,8 %. OECD laski syyskuussa oman ennusteensa 3,2 prosenttiin ja Aasian kehityspankki ADB 3,3 prosenttiin.

Myös useat investointipankit ovat tulleet Kiinan talouskasvun osalta pessimistisemmiksi. Economist-lehden ammattiennustajien kyselyssä odotukset Kiinan vuoden 2022 BKT:n kasvusta laskivat jo elokuun lopulla 3,6 prosenttiin ja Bloombergin kyselyssä talouskasvuksi povattiin syyskuussa enää 3,4 %. Vielä selvästi matalampia kasvulukuja ennustavat sekä Conference Board että Capital Economics, jotka pohjaavat Kiina-ennusteensa omiin vaihtoehtoisiin BKT-laskelmiinsa. Conference Board laski vuoden 2022 kasvuennusteen syyskuussa kahteen prosenttiin ja Capital Economics nollaan. BOFIT ennusti huhtikuussa Kiinan talouden kasvavan tänä vuonna kahden prosentin vauhtia. Uusi ennuste julkaistaan lokakuun lopussa.  

Kasvuodotusten heikkenemisen takana ovat pääasiassa koronarajoitusten aikaansaamat tuotantoseisokit, yksityisen kulutuksen vaimea kehitys ja kiinteistösektorin alamäki. Lisäksi talousnäkymät ovat voimakkaasti heikentyneet erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, minkä odotetaan hidastavan Kiinan viennin ja teollisuustuotannon kasvun edellytyksiä. Kiinan johto näytti muuttavan suhtautumistaan epärealistisiin kasvutavoitteisiin jo heinäkuussa, jolloin kommunistisen puolueen politbyroon lausunnosta pudotettiin pois maininta kuluvan vuoden numeerisesta kasvutavoitteesta (maaliskuussa julkistettu noin 5,5 %). Sen sijaan talouden eri tasoilla kannustetaan nyt tavoittelemaan ”parasta mahdollista lopputulemaa”. Eri ennustelaitosten vuoden 2023 kasvuennusteet liikkuvat vielä valtaosin 4–5 prosentin haarukassa.

Kiinan 2022 BKT-ennusteita on laskettu selvästi viimeisen puolen vuoden aikana

202240_k1.png

Lähteet: Eri ennustelaitokset ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/39 Näytä viikkokatsaus 2022/41