BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/31

Talousministeriön arvion mukaan BKT oli kesäkuussa lähes 5 % pienempi kuin vuotta aiemmin lukeman oltua luisun alkaessa huhtikuussa vajaat 3 %. Tämän vuoden koko toista neljännestä koskeva ministeriön arvio oli -4 % vuotta aiemmasta.

Talouden eri sektoreiden tämän vuoden kehityksessä on edelleen suuria eroja. Kaivannaisteollisuuden tuotanto jopa nousi kesäkuussa kevään notkahduksesta. Tämä johtui suureksi osaksi siitä, että öljyn tuotannon elpyminen huhtikuun pudotuksesta nopeutui kesäkuussa. Myös kaivannaisteollisuutta tukevien palvelujen kasvu oli edelleen huomattavaa.

Jalostusteollisuudessa tuotannon supistuminen jatkui kesäkuussa. Tuotantoa oli 4,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka öljytuotteiden tuotanto elpyi huomattavasti. Jalostusteollisuuden kesäkuun pudotus vuodentakaisesta johtui edelleen valtaosin autoteollisuuden tuotannon romahtamisesta, mutta myös metalli- ja metallituoteteollisuuden sekä kemian teollisuuden tuotannon väheneminen on vaikuttanut tuntuvasti viime kuukausina.

Rakentamista, joka on vähentynyt huhtikuun jälkeen, oli kesäkuussa saman verran kuin vuotta aiemmin. Tavarakuljetusten luisu jyrkentyi kesäkuussa, ja kuljetuksia oli lähes 6 % vuodentakaista vähemmän. Tukkukaupan myynnin jyrkkä alamäki tasaantui, mutta myynnin määrä oli kesäkuussa peräti 18 % pienempi kuin vuotta aiemmin.

Kotitalouksien kulutus on pudonnut paljon. Vuoden toisella neljänneksellä kotitalouksien menot tavaroiden ja palvelujen ostoihin olivat reaalisesti 7,5 % pienemmät kuin vuotta aiemmin. Vähittäiskaupan kausitasoitettu myynnin määrä pysyi ennallaan kesäkuussa, ja myyntiä oli edelleen noin 10 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat toisella neljänneksellä vain 0,8 % vuodentakaista pienemmät, vaikka reaalipalkkojen osalta luisu olikin 5–6 prosentin luokkaa. Kulutusta vähensi vuoden toisella neljänneksellä myös säästämisen lisääntyminen. Samankaltaisesti on käynyt myös talouden edellisissä taantumissa vuosina 2015 ja 2020.

Venäjällä teollisuustuotanto on supistunut verrattain maltillisesti tänä vuonna, mutta kauppa hyvin paljon

202231_v1.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/30 Näytä viikkokatsaus 2022/32