BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/31

Pelko uusista pakotteista ja yleinen sensuurin lisääntyminen ovat johtaneet siihen, että helmikuun 2022 jälkeen tilastotiedot pankkisektorin tilasta ovat merkittävästi aiempaa niukempia. Keskuspankki julkaisee kuukausittain vain muutamia keskeisiä koko sektoria koskevia tunnuslukuja. Käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että laajamittainen rahoituskriisi on vältetty ja pankkisektorin tilanne vaikuttaa tasaantuvan. Sodan ja pakotteiden aiheuttamat rajoitukset, korkea ohjauskorko ja yleinen talouden epävarmuus supistivat lainanantoa maalis-toukokuussa. Kesäkuussa yrityslainakannan supistuminen päättyi, lähinnä systeemisesti tärkeille suuryrityksille suunnattujen tukiohjelmien ansiosta. Asuntoluototuksen käynnistyminen uudelleen taas tuki kotitalouksien lainakannan varovaista kasvua kesäkuussa.

Huhtikuussa alkaneet koronlaskut ja valtion tukiohjelmat ovat laskeneet uusien lainojen korkoja, ja rahoitusmarkkinoiden tilanteen tasaantuminen on osaltaan helpottanut lainansaantia. Kesäkuinen pankkien luotonannon seurantakysely osoitti erityisesti kotitalousluottojen lainaehtojen keventyneen selvästi maaliskuusta. Luottokysynnän elpymisestä ei vielä ole vahvoja merkkejä. Sen sijaan kotitalouksien säästäminen vaikuttaa lisääntyneen touko-kesäkuussa. Kesäkuussa kotitalouksien pankkitalletukset olivat 6 % suuremmat kuin vuotta aiemmin.

Keskuspankki ei enää julkaise tietoja pankkien tuloksesta, mutta asiantuntijoiden mukaan tammi-kesäkuu on voinut olla vaikea erityisesti kotitalouksiin keskittyneille pankeille. Yrityslainoissa vaihtuvakorkoisten lainojen osuus on suurempi, mikä on auttanut yrityksiä luotottavia pankkeja pitämään kiinni marginaaleistaan.


Näytä viikkokatsaus 2022/30 Näytä viikkokatsaus 2022/32