BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/29

Analyysiyhtiö S&P julkaisee kuukausittain Venäjän taloudesta ostopäällikkökyselyitä, joiden avulla pyritään arvioimaan talouden nykyhetken tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kesäkuussa sekä teollisuuden että palveluiden indeksit olivat yli 50, minkä katsotaan tarkoittavan taloudellisen aktiviteetin lisääntymistä edellisestä kuukaudesta. Kotimaiset tilaukset kasvoivat, mutta vientitilaukset vähenivät edelleen. Myös tämänhetkistä tuotannon tasoa mittaava yhteisindeksi oli yli 50. On kuitenkin huomattava, että tuotanto kasvoi palveluiden vetämänä, kun taas tehdasteollisuudessa tuotanto edelleen laski.

Sama analyysiyhtiö julkaisee myös neljän kuukauden välein kyselyä, jossa 12 maan yrityksiltä kysytään näkymiä 12 seuraavan kuukauden suhteen. Kesäkuussa venäläiset yritykset olivat kaikkein pessimistisimpiä tulevaisuuden suhteen, ja tilanne on selvästi vaikeutunut helmikuuhun verrattuna. Yritykset kokivat ongelmina korkeammat raaka-aineiden hinnat, pakotteista johtuvat vaikeudet löytää ulkomaisia asiakkaita ja kotimaisen kysynnän heikkouden. Lisäksi monilla yrityksillä on vaikeuksia saada ulkomaisia osia ja raaka-aineita aikaisempaan tapaan. Heikkojen näkymien takia yritykset suunnittelevat vähentävänsä investointejaan.

Venäjän keskuspankki julkaisee kuukausittain suhteellisen yksityiskohtaisia tietoja yritysten maksuliikenteestä. Tuoreen raportin mukaan sekä lähtevien että tulevien maksujen määrä laski kausitasoitettuna kesäkuussa erittäin selvästi − 7,2 % ensimmäisen vuosineljänneksen keskimääräisestä tasosta. Maksuliikenteen supistumista tapahtui lähes kaikilla sektoreilla, mutta lasku oli erityisen nopeaa ulkoisesta kysynnästä riippuvaisilla aloilla. Yritysten maksuliikenne ennustaa normaalisti varsin hyvin nimellisen bruttokansantuotteen kasvua.

Venäjän talouden tilanne on siis jossain määrin vakautunut Venäjän hyökkäyssodan ja pakotteiden aiheuttaman alkuepävarmuuden jälkeen, mutta monilla aloilla tilanne on edelleen vaikea. Lisäksi tulevaisuuden näkymät ovat edelleen heikentymässä.

Venäjän ostopäällikköindeksit osoittivat talouden vakaantuneen kesäkuussa

202229_v1.png

Lähteet: Macrobond, S&P ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/28 Näytä viikkokatsaus 2022/30