BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/29

Federaatiobudjettiin kertyi nimellistuloja kesäkuussa vain puolitoista prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulojen pudotus on reaalisesti todella suuri, sillä kuluttajahintojen ja teollisuuden tuottajahintojen nousu vuodentakaisesta oli kesäkuussa keskimäärin 14 %.

Tulot öljy- ja kaasualojen enimmäkseen dollarimääräisten vientihintojen pohjalta määritetyistä tuotantoveroista ja vientitulleista olivat enää runsaat 10 % vuodentakaista suuremmat. Urals-öljyn maailmanmarkkinahinta oli touko-kesäkuussa kylläkin noin 20 % vuodentakaista korkeammalla, mutta ruplan vahva kurssi kuten myös öljyn ja kaasun tuotannon sekä viennin supistuminen ovat vaikuttaneet vähentävästi näihin verotuloihin. Federaatiobudjetin muiden tulojen luisu oli vuodentakaiseen verrattuna kesäkuussa 3 % eli lievempi kuin edellisinä kuukausina.

Federaatiobudjetin menot kääntyivät toukokuun notkahduksen jälkeen uudelleen tuntuvaan nousuun kesäkuussa. Budjetti oli tammi-kesäkuussa edelleen ylijäämäinen, joskin viimeisen 12 kuukauden ylijäämä supistui kesäkuussa alle prosenttiin BKT:stä.

Budjettitulojen loppuvuoden näkymät ovat hauraat. Muut kuin öljy- ja kaasuverotulot (55 % federaatiobudjetin tuloista tammi-syyskuussa) ovat supistumassa talouden taantuman myötä. Öljy- ja kaasuverotulojen nousua viime vuodesta tukee Urals-öljyn hinta, jos se pysyy viime kuukausien kohtalaisen korkealla tasolla (vaikka Urals onkin alennusmyynnissä). Toisaalta tuloja painaa öljyn ja kaasun tuotannon sekä viennin väheneminen ja ruplan huomattavasti viimevuotista korkeampi kurssi.

Budjettitulojen heikon kehityksen pohjalta federaatiobudjettiin arvioidaan mm. finanssiministeriössä syntyvän näillä näkymin vajetta runsas prosentti BKT:stä, vaikka menojen nousu lisämenoineen jäisi selvästi alle inflaatiotahdin. Koko julkisen talouden osalta asetelma vajeen ja menojen lisäysten välillä voi muodostua vielä hankalammaksi, jos konsolidoidun budjetin (federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjettien) muut tulot kuin öljy- ja kaasuverotulot luisuvat tuntuvasti. Ne ovat muodostaneet noin 80 % konsolidoidun budjetin kaikista tuloista. Alueiden, kuntien ja sosiaalirahastojen budjetit ovat suuressa määrin riippuvaisia federaatiobudjetista saatavista tulojen siiroista, ja niillä on hyvin heikot edellytykset ottaa velkaa.

Venäjän federaatiobudjetin nimellistulojen muutos vuodentakaisesta on painunut kohti nollaa

202229_v3.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/28 Näytä viikkokatsaus 2022/30