BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/29

Kuluttajahintojen nousu vuodentakaisesta oli kesäkuussa 15,9 % oltuaan toukokuussa 17,1 %. Inflaation hidastuminen juontuu etenkin vihannesten ja hedelmien hintojen nousun hidastumisesta, mikä selittää yli puolet vuosi-inflaation hidastumisesta.

Elintarvikkeiden inflaation hidastumista (18 prosenttiin vuodentakaisesta) selittää etenkin Venäjän eteläosien viime vuotta parempi satokausi mutta myös se, että Venäjä on poistanut tuontitullit eräiltä tuontivihanneksilta ja tuontihedelmiltä. Lisäksi elintarvikkeiden kuten sokerin vientiä on rajoitettu Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Muiden tavaroiden kuin elintarvikkeiden hintapaineiden vähenemistä selittää muun muassa se, että Ukrainan sodan alkamisen jälkeen alkanut ostopaniikki, jossa venäläiset ostivat esimerkiksi tietokoneita ja kodinkoneita, on helpottanut. Myös joidenkin tavaroiden kuten rakennusmateriaalien vientiä ulkomaille on rajoitettu. Ruplan vahva kurssi on hidastanut inflaatiota, koska tuonti on halventunut.

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen inflaatio oli Venäjällä korkealla maalis-huhtikuussa, mutta on sen jälkeen alkanut hidastua. Ainoa kokonaisinflaation päälohko, jolla inflaatiovauhti nousi hieman kesäkuussa, ovat palvelut. Palveluiden inflaatiotahdin kasvua selittää etenkin liikennepalvelujen kallistuminen, sillä useiden maiden suljettua ilmatilansa venäläisiltä lentokoneilta venäläisillä lentoyhtiöillä on ollut paineita nostaa hintojaan. Toisaalta eräillä alueilla venäläiset lentoyhtiöt ovat kasvattaneet tarjontaansa esimerkiksi siksi, että venäläisten lomailu kotimaassa on lisääntynyt, kun ulkomaanmatkailu on vaikeutunut. Palveluiden inflaatiota on nostanut myös se, että teleoperaattorit eivät saa enää yhtä helposti ulkomaista tekniikkaa ja laitteistoja käyttöönsä, jolloin ne ovat siirtäneet kasvaneita kustannuksia kuluttajahintoihin.


Näytä viikkokatsaus 2022/28 Näytä viikkokatsaus 2022/30