BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/29

Venäjän tilastoviranomaisen tuoreiden tietojen mukaan kausitasoitetun bruttokansantuotteen kasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 % edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä kausitasoitettu kasvu oli vielä 1,4 %. Yksityinen kulutus kasvoi 0,5 %, kun taas julkisen kulutuksen muutos edellisestä neljänneksestä oli nolla. Talouden pääomanmuodostus supistui peräti 1,4 %, mitä heikompaa kehitys on ollut viime vuosina ainoastaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä pandemian iskiessä Venäjään. Koska kiinteiden investointien kasvu oli 3,0 %, voidaan päätellä yritysten purkaneen varastojaan erittäin merkittävästi sodan ja pakotteiden takia. Muuten ensimmäisen vuosineljänneksen kansantalouden tilinpidosta on vielä vaikea nähdä laajoja vaikutuksia Venäjän 24.2.2022 aloittamasta sodasta tai sodan aiheuttamista pakotteista.

Venäjän tilastoviranomaiset eivät tällä erää ole julkaisseet tietoja kansantalouden tilinpidon mukaisesta viennin ja tuonnin kehityksestä, mutta tilastoista voidaan laskea, että vuoden 2016 hinnoissa nettovienti kasvoi selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nettoviennin taso oli kuitenkin tällä tavalla mitattuna alempi kuin esimerkiksi vuonna 2020.

Vuoden takaa bruttokansantuote kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 %, mikä vastaa jo aiemmin julkaistuja ennakkotietoja. Eri aloista arvonlisän reaalinen kasvu oli hyvin nopeaa etenkin tärkeällä kaivannaissektorilla, 8,6 %. Alan tuotteiden vienti oli vuoden alkukuukausina erittäin suurta. Tehdasteollisuuden kasvu oli 5,1 %. Kasvu oli muutenkin suhteellisen tasaista useilla talouden pääsektoreilla. Rakentamisen arvonlisä kasvoi 4,7 % vuoden takaa, kaupan alalla kasvu oli 3,7 % ja kuljetuksissa 5,4 %.

Venäjän bruttokansantuote saavutti kaikkien aikojen huippunsa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä (mrd. ruplaa vuoden 2016 hinnoin)

202229_v4.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/28 Näytä viikkokatsaus 2022/30