BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/29

Muutaman kuukauden tauon jälkeen Venäjällä julkaistiin hieman tietoa ulkomaankaupasta keskuspankin maksutasetilastoissa, joskin vain tavaroiden ja palvelujen kaupasta kokonaisuutena. Venäjälle kertyi tuloja tavaroiden ja palvelujen viennistä vuoden toisella neljänneksellä 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin dollareissa mitattuna. Toisaalta dollarin kurssi on noussut huomattavasti vuodentakaisesta Venäjän ulkomaankaupan muihin valuuttoihin nähden, ja esimerkiksi euroissa tavaroiden ja palvelujen vientitulojen nousu vuotta aiemmasta oli toisella neljänneksellä 35 %. Vientituloja on nostanut lähinnä Venäjän viemien perushyödykkeiden hintojen nousu.

Venäjän julkaisemat tiedot vahvistavat sen, että alkaneen taloustaantuman sekä ulkomaiden vientipakotteiden vuoksi maan tuonti on supistunut. Venäjän menot tavaroiden ja palvelujen tuontiin olivat toisella neljänneksellä yli 20 % pienemmät dollareissa kuin vuotta aiemmin. Euroissa luisu vuodentakaisesta oli 12 %. Pudotus on melko pieni verrattuna siihen, että EU-maiden vientitietojen mukaan maalis-toukokuussa EU-maiden tulot tavaroiden viennistä Venäjälle olivat euroissa puolet pienemmät kuin vuotta aiemmin. Venäjän tiedot heijastavat lähinnä maltillisempaa luisua Venäjän tuonnissa muista maista (kuten Kiinasta ja Turkista).

Vientitulojen nousun ja tuonnin supistumisen seurauksena Venäjän tavaroiden ja palvelujen ulkomaankaupan tase on näyttänyt tänä vuonna ennätyksellistä ylijäämää (lähes 160 mrd. dollaria tammi-kesäkuussa). Viimeisen neljän neljänneksen ylijäämä nousi vuoden toisella neljänneksellä noin 13 prosenttiin BKT:stä. Vaihtotaseen muiden tulojen ja menojen tase on ollut edelleen varsin vähän alijäämäinen. Siten myös Venäjän vaihtotaseen ylijäämä on ollut tänä vuonna huipussaan ja viimeisen neljän neljänneksen jaksolla yli 10 % BKT:stä.

Venäjän ja ulkomaiden välisen rahoitustaseen osalta keskuspankin julkaisema tämän vuoden maksutase sisältää vain yhteenlasketut kokonaistiedot yksityisen sektorin, valtion ja keskuspankin rahoitusvirroista mukaan lukien keskuspankin valuuttavarantoa koskevat liiketoimet (joita koskevien tietojen julkaiseminen on edelleen keskeytettynä mm. maksutasetilastoissa). Rahoitustaseen alijäämä oli kuitenkin sekä vuoden ensimmäisellä että toisella neljänneksellä ennätysmäisen suuri (yhteensä 130 mrd. dollaria tammi-kesäkuussa). Tämä viittaa mittavaan pääoman nettomääräiseen ulosvirtaukseen yksityiseltä sektorilta, sillä valtion ja keskuspankin rahoitusvirrat ulkomaiden kanssa ovat yleensäkin olleet suhteellisen pienet ja osana pakotteita länsimaat kielsivät maaliskuussa liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa. Rahoitustaseen tämän vuoden suuri alijäämä on syntynyt siitä, että ulkomaille on suuntautunut paljon sekä ulkomaisia velkoja ja muita vastattavia pienentäviä rahavirtoja että ulkomaisia saatavia kasvattavia rahavirtoja.

Venäjän tuonti on vähentynyt

202229_v2.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/28 Näytä viikkokatsaus 2022/30