BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/19

Venäjän rahoitusmarkkinoiden tilanne ja hintavakausriskit tasaantuivat edelleen siinä määrin huhtikuussa, että keskuspankki laski 29.4. ohjauskorkoa kolmella prosenttiyksiköllä. Uusi avainkorko on 14 %. Markkina-analyytikot odottivat koronlaskua, sillä keskuspankki oli viestittänyt aiemmin laskevansa ohjauskorkoa tilanteen vakauduttua. Ohjeistuksessaan keskuspankki piti mahdollisena, että ohjauskorkoa lasketaan tänä vuonna vielä lisää, jos talouskehitys on keskuspankin odotusten mukaista.

Venäjän aloittaman sodan seurauksena romahtanut ruplan kurssi, kulutuksessa nähty varautumispiikki ja kärjistyneet tarjonnan pullonkaulat ovat kiihdyttäneet inflaatiota Venäjällä. Keskuspankin arvion mukaan kuluttajahinnat olivat huhtikuun lopulla 18 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Viime viikkoina inflaatiopaineet ovat kuitenkin vähentyneet ruplan vahvistumisen ja kysynnän hiipumisen myötä. Kotitalouksien inflaatio-odotukset laskivat myös selvästi huhtikuussa maaliskuun poikkeuksellisen korkeaan tasoon verrattuna ja ovat nyt viime syksyn tasolla.

Keskuspankin ennusteen mukaan vuosi-inflaatio on tänä vuonna 18—23 % ja palaa keskuspankin tavoittelemalle 4 prosentin tasolle vasta vuonna 2024.

Venäjän keskuspankki laski avainkorkoa jälleen huhtikuussa

202219_v2.png

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/18 Näytä viikkokatsaus 2022/20