BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/18

Odotamme viime viikolla julkaisemassamme ennusteessa Kiinan BKT:n kasvun jäävän pariin prosenttiin tänä vuonna. Talouden elvytystoimet painottuvat vuoden loppupuolelle, mikä yhdessä kotimaisen kulutuksen toipumisen kanssa vauhdittaa vuoden 2023 kasvun 4 prosenttiin. Sen jälkeen kasvu hidastuu jälleen 3 prosenttiin. Kasvuluvut ovat karkeita arvioita, ja niiden avulla pyritään luomaan kuvaa Kiinan todellisen kokonaistuotannon kehityksestä. Tänä vuonna virallisten lukujen ja todellisen tilanteen välinen ero kasvaa. Viranomaisten paine näyttää tavoitteen mukaista noin 5,5 prosentin BKT:n kasvua on erittäin suuri.

Kuluvan vuoden talouskehitystä määrittävät pitkälti lisääntyneet koronatartunnat ja ympäri maata käyttöön otetut tiukat toimet tartuntojen estämiseksi. Lisääntynyt epävarmuus ja tiukat rajoitukset vähentävät kulutusta, häiritsevät yritysten toimintaa ja luovat logistisia ongelmia. Huhtikuulta saadut tiedot yrityskyselyistä viestivät teollisuuden ja palveluiden supistuneen selvästi. Viitteitä siitä, että Kiina siirtyisi tiukasta koronastrategiasta toisenlaiseen malliin ei ole nähtävissä. Oletamme uusien herkästi tarttuvien virusmuunnosten leviävän tänä vuonna laajalle, ja tiukan koronastrategian vuoksi moni kaupunki joutuu ottamaan käyttöön tilapäisiä sulkutoimia.

Kasvun vauhdittamiseksi finanssipolitiikkaa kevennetään. Julkisia investointeja lisätään reilusti kuluvana vuonna. Elvytysvastuu jää jälleen paikallishallinnoille, joista monilla on jo ennestään suuret alijäämät ja paljon velkaa. Niiden halukkuus ja kyky laajaan elvytykseen ei välttämättä vastaa Pekingin toiveita, varsinkin kun koronatartuntojen rajoittamiseen joudutaan käyttämään runsaasti voimavaroja. Korona ja koronarajoitteet hankaloittavat myös investointihankkeita ja tuovat uuden iskun kiinteistökauppaan ja -rakentamiseen, mikä vähentää paikallishallintojen tuloja.

Rahapolitiikkaa on jo kevennetty hillitysti. Vaikka kuluttajahintojen nousu on maltillista ja mahdollistaisi rahapolitiikan keventämisen, keskuspankki joutuu puntaroimaan asiaa myös rahoitussektorin vakauden näkökulmasta. Lisäksi Kiinan rahapolitiikan suunta on vastakkainen kuin muilla suurilla talousalueilla. Jo nyt nousevat korot etenkin Yhdysvalloissa ovat lisänneet pääomavirtaa ulos Kiinasta. Jos Kiina laskee korkojaan muiden nostaessa, korkoero kasvaa nopeasti ja pääoman ulosvirta vahvistuu, mikä tuo heikkenemispainetta valuuttakurssiin.

Talouden näkymään liittyvät epävarmuudet ovat suuria. Jos taloutta joudutaan koronan vuoksi sulkemaan odotettua laajemmin tai pidempiaikaisesti, talouskasvu tulee jäämään vielä hitaammaksi. Toisaalta jos koronatartunnat saadaan hallintaan suhteellisen nopeasti tai koronastrategiaa muutetaan lievemmäksi, kasvu voi olla myös odotettua nopeampaa. Kiinteistösektorilla rahoitusvaikeudet ovat pahenemassa, mikä saattaa heijastua laajemmin rahoitussektorille. Ulkosuhteissa Kiinan nuorallatanssi poliittisesti tärkeäksi koetun Venäjän ja taloudellisesti selvästi tärkeämmän lännen välillä saattaa päättyä, millä voi olla vaikutusta talouskehitykseen.

Presidentti Xi Jinping on määrä valita jatkamaan puolueen ja maan johdossa syksyllä 2022. Xin aikana puolueen ja valtion ote taloudesta ja yhteiskunnasta laajemminkin on kiristynyt ja päätöksenteko on keskittynyt yhä enemmän yhdelle ihmiselle. Vallan keskittyminen voi johtaa huonoihin valintoihin, joilla on ikäviä taloudellisia vaikutuksia. Pitkään varsin käytännönläheiseen suhtautumiseen talouden kysymyksiin on alkanut värittyä yhä enemmän poliittisia ja ideologisia piirteitä, mikä voi johtaa talouden näkökulmasta epäsuotuisiin tai jopa haitallisiin toimiin. Vakauden vaaliminen ja liian korkeat BKT:n kasvutavoitteet tulevat jatkossakin määrittämään talouspolitiikkaa, mikä jättää vain vähän liikkumatilaa edetä keskeisissä talousuudistuksissa.

Kiinan BKT:n kasvu, kasvukontribuutiot ja BOFIT-ennuste vuosille 2021–2023

202218_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/17 Näytä viikkokatsaus 2022/19