BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/19

Rinnakkaistuonti tarkoittaa tavaroiden tuontia maahan ilman niiden tavaramerkin haltijan suostumusta ja ohi valtuutetun jakelijan. Venäjän lainsäädännön mukaan rinnakkaistuonnista joutuu maksamaan korvauksia tavaramerkin haltijalle ja tuodut tavarat on tuhottava.  Monien tavaroiden rinnakkaistuonti on kuitenkin laillistettu 7.5. alkaen. Laillistamispäätös kattaa laajan valikoiman tavaroita kosmetiikasta autonosiin ja pelikonsoleihin. Joistakin tavaroista päätöksen piiriin kuuluvat vain tietyt tavaramerkit, jotka ovat peräisin Venäjän epäystävällisiksi katsomista maista.

Rinnakkaistuonnin vapauttamisella pyritään helpottamaan tuontitavaroiden saatavuutta Venäjällä ja aiheuttamaan vahinkoa ulkomaisille yrityksille. Länsimaiden Venäjälle asettamat talouspakotteet kieltävät monien tavaroiden viennin Venäjälle. Lisäksi monet yritykset ovat itse päättäneet lopettaa liiketoimensa Venäjän kanssa.

Venäjän tulli on keskeyttänyt ulkomaankauppatilastojen julkaisemisen toistaiseksi, mutta muiden maiden vientitilastot viittaavat Venäjän tuonnin supistuneen voimakkaasti maaliskuussa. Saksan, Ranskan, USA:n, Japanin, Korean, Kiinan ja Turkin yhteenlasketun dollarimääräisen tavaraviennin arvo Venäjälle oli maaliskuussa lähes 40 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Näistä maista on tullut noin puolet Venäjän tavaratuonnista. Myös Suomen tavaravienti Venäjälle väheni Tullin ennakkotietojen mukaan maaliskuussa noin 40 % vuotta aiemmasta. 

Venäjä tuottaa itse pääosan maassa kulutetuista välttämättömyystavaroista, kuten elintarvikkeista ja energiasta. Monimutkaisemmissa kulutus- ja investointitavaroissa - etenkin korkean teknologian tuotteissa - Venäjä on kuitenkin hyvin riippuvainen tuonnista. Näiden tavaroiden tuonnin tyrehtyminen voi leikata Venäjän tuotantoa tuntuvasti monilla toimialoilla (BOFIT Policy Brief 4/2022). Tuontituotteiden korvaaminen kotimaassa valmistetuilla tavaroilla on Venäjälle vaikeaa. Useita vuosia jatkuneesta tuonninkorvauspolitiikasta huolimatta Venäjän tuontiriippuvuus ei ole vähentynyt viime vuosina (BOFIT Policy Brief 3/2022).           

Monien maiden vienti Venäjälle on romahtanut

202219_v3.png

Lähteet: Macrobond, Tulli, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/18 Näytä viikkokatsaus 2022/20