BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/51

Vuoden kolmannella neljänneksellä Venäjän BKT oli 4,3 % suurempi kuin vuotta aiemmin ja 0,6 % suurempi kuin kaksi vuotta sitten. Bruttokansantuote kasvoi jo tämän vuoden toisella neljänneksellä suuremmaksi kuin ennen pandemiaa. Tässä mielessä Venäjä on jo toipunut pandemian aiheuttamasta talouskuopasta. Talousministeriön arvion mukaan BKT:n vuosikasvu kiihtyi lokakuussa 4,9 prosenttiin (BOFIT Viikkokatsaus 49/2021).

Kolmannella neljänneksellä arvonlisän vuosikasvu oli nopeaa toimialoista esimerkiksi majoituksessa ja ravitsemustoiminnassa (16,7 %), kaivostoiminnassa (8,4 %) ja liikenteessä (7,1 %). Koronarajoitukset estivät monien palveluiden kulutusta vielä vuoden 2020 jälkipuoliskolla, eli tässä mielessä näiden alojen nopea kasvu ei ole yllättävää. Lisäksi öljyn hinnan nousu ja OPEC+-ryhmän päätökset sallia suurempi raakaöljyn tuotanto näkyvät kaivosteollisuuden vahvassa elpymisessä (BOFIT Viikkokatsaus 29/2021).

Vaikka BKT kasvoi vuotta aiempaan verrattuna, se supistui kausitasoitettuna 0,8 % edellisestä vuosineljänneksestä. Tuotanto supistui useilla toimialoilla ml. kaivostoiminta, tehdasteollisuus ja vähittäiskaupassa. Koronaepidemian paheneminen ja erilaiset rajoitustoimet heikensivät talouskehitystä. Lisäksi palveluiden kysyntä on vähentynyt, koska ihmiset ovat vähentäneet vapaaehtoisesti liikkuvuuttaan.

 

Venäjän bruttokansantuote on noin 12 % suurempi kuin kymmenen vuotta sitten, bruttokansantuotteen kausitasoitettu määrä vuoden 2016 hinnoissa, mrd. ruplaa

202151_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2021/50 Näytä viikkokatsaus 2021/52