BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/50

Vuosittain järjestettävä talouden työkokous pidettiin Pekingissä viime viikon lopulla (8–10.12.). Pääpainopisteeksi asetettiin tälläkin kertaa talouden vakauden ylläpitäminen ja kaikkia valtion ja paikallishallinnon toimijoita kehotettiin vakautta ylläpitäviin toimiin. Päätavoite on pidetty samana jo muutaman vuoden ajan (BOFIT Viikkokatsaus 52/2020). Painopisteiden lisäksi kokouksessa päätetään tavallisesti myös seuraavan vuoden BKT:n kasvutavoitteesta, joka vahvistetaan ja julkaistaan vasta myöhemmin. Tällä kertaa kerrottiin, että talouden kasvuluvut tullaan pitämään sopivalla tasolla.

Työkokouksen julkilausuman mukaan kotimainen kysyntä ja odotukset ovat heikentymässä sekä ulkoinen ympäristö on muuttumassa mutkikkaammaksi ja epävarmemmaksi. Talouden tukemiseksi suunnitelmissa on verojen kevennyksiä, tuen lisäämistä pk-yrityksille, innovaatioihin ja vihreään kehitykseen sekä kohtalaisia lisäyksiä infrastruktuurihankkeisiin. Kiinteistösektorin tervettä kehitystä ja vuokramarkkinoita edistetään sekä valtion tukemien huokeahintaisten asuntojen rakentamista lisätään. Finanssipolitiikka aiotaan kuitenkin pitää kestävänä ja piilovelkaantumista pyritään estämään. Rahapolitiikka aiotaan pitää joustavana ja tarkoituksen mukaisena.


Näytä viikkokatsaus 2021/49 Näytä viikkokatsaus 2021/51