BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/51

Vuoden toisella neljänneksellä nopeutunut investointien reaalinen kasvu jatkui melko hyvänä kolmannella neljänneksellä. Investointien kasvu kahden vuoden takaisesta oli toisella neljänneksellä yli 5 % ja kolmannella neljännekselläkin noin 2,5 %. Koko tammi-syyskuun jaksolla kasvulukema kaksi vuotta aiemmasta oli 4,3 % ja suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointien kasvu oli 6,5 %.

Suuret ja keskisuuret yritykset investoivat tammi-syyskuussa kaivannaistuotantoon kuitenkin yli 4 % vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Sektorin kapasiteetin käyttöaste onkin hyvin matalalla. Lähemmäs puolet kaivannaisteollisuuden investoinneista meni jokseenkin viime vuosien kaltaisesti öljyn tuotantoon, johon investoitiin lähes kymmenesosa vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Investoinnit kaasun tuotantoon ovat sen sijaan kasvaneet 6 % kahden vuoden takaisesta. Investoinnit öljy- ja kaasualojen teknisiin palveluihin, joka on myös suuri investointilohko, ovat elpyneet mutta olivat silti tammi-syyskuussa selvästi pienemmät kuin kaksi vuotta aiemmin. Investoinnit öljyntuotteiden tuotantoon ovat kasvaneet noin 4,5 % kahden vuoden takaisesta. Investoinnit öljyn ja kaasun putkikuljetuksiin, jotka välillä vaihtelevat vuodesta toiseen voimakkaasti, ovat elpyneet tänä vuonna, mutta ne olivat silti kahden vuoden takaista pienemmät.

Jalostusteollisuudessa (pois lukien öljytuotteiden tuotanto) suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit ovat sen sijaan kasvaneet yli 6 % vuoden 2019 tammi-syyskuusta. Tämän vuoden mittaan jalostusteollisuuden investointien nousu on muodostunut melko laaja-alaiseksi, joskin useilla aloilla kyseessä on elpyminen viime vuoden investointikuopasta. Suurista investointilohkoista selvässä kärjessä on metallien jalostus, jonka investoinnit ovat kasvaneet kahden vuoden takaisesta yli 30 %. Muista jalostusteollisuuden haaroista merkille pantavia ovat lääketeollisuus (investointien kasvu kahden vuoden takaisesta lähemmäs puolet), autoteollisuus (kasvua 30 %), muiden kuljetusvälineiden tuotanto (18 %) sekä mekaaninen puunjalostusteollisuus (36 %). Julkisen talouden budjeteissa investointimenot ovat kasvaneet tänä vuonna reaalisesti edelleen hieman, mutta − toisin kuin vuonna 2020 − huomattavasti vähemmän kuin talouden kokonaisinvestoinnit.

Tämän vuoden investointien kasvun ytimessä on Moskova, jossa tehtiin yli puolet Venäjän kokonaisinvestointien tammi-syyskuun kasvusta. Siellä investoinnit kasvoivat yli 20 % vuotta aiemmasta, ja Moskovan osuus koko maan investoinneista oli lähes 20 %. Moskovassa suuria investointisektoreita ovat kuljetukset ja varastointi, informaatio ja viestintä sekä rahoitussektori. Kahdella ensin mainitulla sektorilla investoinnit Moskovassa ovat kasvaneet tänä vuonna 24–29 % vuodentakaisesta ja rahoitussektorilla yli 60 %. Nämä kolme Moskovan suurta investointisektoria ovat aikaansaaneet kolmasosan koko maan kokonaisinvestointien kasvusta viime vuoden tammi-syyskuusta.

 

Venäjällä investoinnit ovat viime vuoden melko lievän notkahduksen jälkeen nousseet reippaasti

202151_v4.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2021/50 Näytä viikkokatsaus 2021/52