BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/51

Marraskuussa kuluttajahinnat nousivat jo 8 % vuotta aiemmasta. Etenkin elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet nopeasti – 11 % vuotta aiemmasta. Muiden tavaroiden hinnat nousivat marraskuussa 8 % ja palveluiden hinnat 5 % vuotta aiemmasta. Inflaation kiihtyminen on globaali ilmiö, jonka taustalla on pitkälti väliaikaisia tarjontaongelmiin liittyviä tekijöitä. Etenkin Venäjällä myös kotimaisen kysynnän ripeä elpyminen on vauhdittanut hintojen nousua, kun talouden tuotantokapasiteetin rajat alkavat tulla vastaan.

Elintarvikkeiden hintojen nopean nousun arvioidaan johtuvan pääosin väliaikaisista tekijöistä. Ruuan ja maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet voimakkaasti maailmantalouden toipuessa koronataantumasta. Hintapaineita on tullut myös kotimaisen maataloustuotannon heikosta kehityksestä. Maataloustuotanto supistui heinä-syyskuussa 6 % vuotta aiemmasta mm. huonon sään vuoksi. Venäjän elintarvikkeiden tuontimahdollisuuksia kaventavat sen vuonna 2014 monille maille asettamat tuontikiellot (ns. vastapakotteet).

Myös muiden tavaroiden ja palveluiden hintoja ovat nostaneet osittain väliaikaiset tekijät. Globaalit tuotannon pullonkaulat ja logistiikkaongelmat ovat heijastuneet Venäjällekin mm. rakennustarvikkeiden, autojen ja elektroniikan hintojen nopeana nousuna. Syksyllä myös matkailupalveluiden hinnat ovat nousset vauhdikkaasti mm. matkailurajoitusten purkamisen ja marraskuun alussa epidemiatilanteen hillitsemiseksi määrättyjen ylimääräisten vapaapäivien vuoksi.

Inflaatiota on kiihdyttänyt myös kysynnän ripeä elpyminen. Venäjän talous saavutti koronakriisiä edeltävän tasonsa jo keväällä ja ylimääräistä tuotantokapasiteettia taloudessa ei enää juuri ole. Työttömyysaste hipoo historiallisia pohjalukemiaan, työntekijöistä on monilla aloilla pulaa ja palkat ovat nousseet ripeästi. Nopea inflaatio ja ruplan heikentyminen ovat myös nostaneet inflaatio-odotuksia ja siten saaneet venäläiset kuluttajat lisäämään kestokulutustavaroiden hankintojaan.

Keskuspankin lisäksi myös Venäjän hallitus on pyrkinyt suitsimaan inflaatiota omilla toimillaan viimeisen vuoden aikana mm. hintakatoilla (sokeri, auringonkukkaöljy, lannoitteet), vientirajoituksilla ja -tulleilla (mm. vilja, metallit, raakapuu) sekä tuottajille maksetuilla tuilla (sokeri ja auringonkukkaöljy). Venäjän keskuspankki muistuttaa kuitenkin tuoreessa analyysissaan valtion suoraan ja epäsuoraan hintasäännöstelyyn liittyvistä ongelmista. Ne voivat johtaa pidemmällä aikavälillä investointien ja tuotannon vähenemiseen sekä harmaiden markkinoiden laajenemiseen. Parempi keino inflaatiopiikin sosiaalisten vaikutusten lievittämiseen ovat pienituloisille kotitalouksille kohdistetut tukitoimet.

 

Inflaatio on kiihtynyt tänä vuonna niin Venäjällä kuin monissa muissakin maissa

202151_v1.png

Lähteet: Kansalliset tilastolaitokset, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/50 Näytä viikkokatsaus 2021/52