BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/42

Kiinan tilastovirasto raportoi BKT:n kasvaneen kolmannella neljänneksellä reaalisesti 4,9 % vuotta aiemmasta ja vain 0,2 % toisesta neljänneksestä. Kasvun hidastumista osattiin odottaa, mutta lukemat jäivät silti odotuksista. Pääasiassa heikosta vertailuvuodesta 2020 johtuen BKT:n vuosikasvua kertyi tammi-syyskuussa 9,8 % ja on selvää, että Kiina tulee saavuttamaan tälle vuodelle asettamansa ”yli 6 %:n” kasvutavoitteen. Kasvuperintö ensi vuodelle on kuitenkin jäämässä laihaksi.

Suomen Pankissa tehdyt vaihtoehtoiset BKT-laskelmat viittaavat kasvun hidastuneen kolmannella neljänneksellä virallista lukemaa enemmän. Vuoden aiempina neljänneksinä vaihtoehtoiset laskelmat olivat varsin lähellä Kiinan ilmoittamia virallisia BKT:n kasvulukuja.

BKT-tilastojen mukaan kasvu syntyi kolmannella neljänneksellä enimmäkseen kotimaisen kulutuskysynnän lisääntymisestä, vaikka kuukausittaiset vähittäiskaupan tilastot viittaavat kaupan käyneen vaisusti elo- ja syyskuussa. Myös vahva vienti tuki BKT:n kasvua. Sen sijaan hieman yllättäen investoinnit (ml. varastokehitys) eivät tuoneet yhtään kasvua kolmannella neljänneksellä. Tarjontapuolella teollisuustuotannon kasvu on hidastunut kevään jälkeen tasaisesti ja syyskuussa reaalista kasvua kertyi enää 3 % vuotta aiemmasta. Heinä-syyskuussa teräksen ja sementin tuotanto sekä autojen valmistusmäärä supistuivat reilusti jokaisena kuukautena vuotta aiempaan nähden.

Vuoden viimeiselle neljännekselle on kasaantunut kasvuhuolia. Lokakuun alun lomakauden matkailu jäi viime vuottakin pienemmäksi. Sähköntuotannon ongelmat (BOFIT Viikkokatsaus 40/2021) näyttävät jatkuvan, vaikka viime viikolla kansallinen uudistus- ja kehityskomissio NDRC ilmoitti uudistuksista sähkön hinnoitteluun. Perjantaista 15.10. alkaen hiilivoimalat voivat joiltain osin nostaa sähkön hintaa 20 % viranomaisten asettamasta perustasosta ja teollisten suurasiakkaiden sähkön hintaa sitäkin enemmän. Rakennussektorilla kiinteistöjen myynti ja aloitetut hankkeet supistuivat syyskuussa. Sektorin tukemiseksi ei ainakaan toistaiseksi ole käynnistetty merkittäviä toimia.

Investoinnit eivät tuoneet lainkaan kasvua Kiinassa kolmannella neljänneksellä

202142_k1.png

*) sisältää varastojen muutoksen.

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/41 Näytä viikkokatsaus 2021/43