BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/42

Kiinassa viennin arvo kasvoi heinä-syyskuussa 24 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden osalta viennin arvo (2 400 miljardia dollaria) oli 33 % suurempi verrattuna viime vuoteen ja 32 % suurempi verrattuna vuoteen 2019.

Tuonnin arvo oli kolmannella neljänneksellä 27 % vuoden takaista suurempi. Tuonnin arvo on tämän vuoden tammi-syyskuussa kasvanut 1 960 miljardiin dollariin, eli 32 % suuremmaksi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020 ja 29 % suuremmaksi kuin vuonna 2019. Kauppataseen ylijäämä nousi tammi-syyskuussa 439 miljardiin dollariin, mikä oli 35 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja jopa 46 % enemmän kuin vuonna 2019.

Tuontihinnat ovat viime kuukausina kallistuneet selvästi erityisesti raaka-aineiden hintojen nousun siivittämänä. Tuontitavaroiden yksikköhinnat nousivat touko-elokuun aikana keskimäärin 17 % vuoden takaa. Osa tuonnin arvon kasvusta onkin ollut hintojen nousua, ja määrällisesti tuonti on kasvanut tammi-elokuussa keskimäärin vain 13 % vuotta aiemmasta. Raaka-aineiden tuontimäärät ovat edelleen pienentyneet. Kuparin tuonnin volyymi on vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana ollut noin 20 % pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Vastaavasti öljyn ja hiilen tuonti on pienentynyt 7 %, ja metallien 3 %. Vientihintojen kehitys on ollut selvästi maltillisempaa. Yksikköhintojen keskimääräinen nousu oli touko-elokuussa vajaat 2,5 %. Vienti on kasvanut määrällisesti vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana noin 33 % vuotta aiemmasta.

Kiinan viennin kasvu on jatkunut laaja-alaisesti kaikkiin suurimpiin kauppakumppanimaihin. Vienti kasvoi dollarimääräisesti tammi-syyskuussa 33 % Yhdysvaltoihin, 32 % euroalueelle ja 30 % ASEAN-maihin verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Tuonnin kehityksessä on enemmän maakohtaisia eroja. Verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, tuonti kasvoi dollarimääräisesti tammi-syyskuun aikana Yhdysvalloista 44 %, ASEAN-maista 32 % ja euroalueelta 28 %. Kiinan Yhdysvaltain-tuonnin nopeampi kasvu johtuu suurelta osin siitä, että maiden kahdenvälinen kauppa pääsi kauppasodan aikana supistumaan voimakkaasti. Verrattuna aikaan ennen kauppasotaa (vuosi 2018), on Kiinan tuonti Yhdysvalloista nyt kolme vuotta myöhemmin vain vajaat 7 % korkeampi (ASEAN-maista +41 %, ja euroalueelta +22 %).

Kiinan vienti on kasvanut laaja-alaisesti, tuonnin kehityksessä enemmän maakohtaisia eroja

202142_k2.png

Lähteet: Kiinan tulli ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/41 Näytä viikkokatsaus 2021/43