BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/41

Alustavien maksutasetietojen mukaan Venäjän tavara- ja palveluviennin arvo oli heinä-syyskuussa 148 mrd. dollaria eli 65 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Vientitulot olivat suurimmillaan sitten huippuvuosien 2011–2013, jolloin raakaöljyn hinta oli historiallisen korkealla (keskimäärin 110 dollaria tynnyriltä, kun se heinä-syyskuussa oli 70 dollaria tynnyriltä). Vientitulojen kasvua onkin tukenut pitkälti muiden tavaroiden kuin öljyn ja kaasun vienti, jonka arvo nousi heinä-syyskuussa kaikkien aikojen ennätyslukemiin. Taustalla on ollut useiden raaka-aineiden kysynnän ja hintojen hurja nousu maailmanmarkkinoilla.

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin arvo oli heinä-syyskuussa 96 mrd. dollaria eli 30 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Tuonnin kasvu hidastui selvästi aiemmista kuukausista, mutta myös tuonti on jo ylittänyt koronakriisiä edeltävän tasonsa. Tuonnin palautumista on vetänyt tavaratuonti, kun taas palvelutuonti on elpynyt vain vähän koronakuopastaan.

Viennin vauhdikas kasvu siivitti myös Venäjän vaihtotaseen ylijäämän heinä-syyskuussa huippulukemiin eli 41 mrd. dollariin. Viimeisen neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettu ylijäämä vastaa noin 5 % BKT:stä.      

Lisääntyneet vientitulot heijastuivat myös Venäjän valuuttavarantoon, jonka arvo on kivunnut historiallisen korkealle. Valuuttavarannon arvoa paisuttivat myös IMF:n erityisnosto-oikeudet (special drawing rights, SDR), joita IMF jakoi elokuussa jäsenmaidensa keskuspankeille koronakriisistä selviytymisen tukemiseksi. Venäjän SDR-potin arvo oli 17,5 mrd. dollaria. Syyskuun lopussa Venäjän valuuttavarannon arvo oli 614 mrd. dollaria (noin 40 % BKT:stä).

Myös pääoman ulosvirta Venäjältä lisääntyi reippaasti heinä-syyskuussa. Yksityisen sektorin pääoman nettoulosvirta oli 34 mrd. dollaria eli suurin kolmeen vuoteen. Taustalla oli pääosin muiden yritysten kuin pankkien ulkomaille tekemät sijoitukset ja myöntämät luotot. Viimeisen neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettu yksityisen sektorin pääoman nettoulosvirta vastasi noin 4 % BKT:stä. 

Yksityisen sektorin pääoman ulosvirtaus Venäjältä kiihtyi heinä-syyskuussa

202141_v1.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki, Macrobond ja BOFIT. 


Näytä viikkokatsaus 2021/40 Näytä viikkokatsaus 2021/42