BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/43

Keskuspankki nosti 22.10. avainkorkoa 0,75 prosenttiyksiköllä ja nyt korko on 7,5 %. Korotus oli markkina-analyytikkojen odotuksia suurempi. Rahapolitiikan kiristäminen alkoi maaliskuussa ja keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa nyt jo kuudesti. Ohjeistuksessaan keskuspankki ei sulkenut pois mahdollista koronnostoa seuraavissa korkokokouksissa.

Keskuspankki totesi päätöksessään inflaation olleen huomattavasti ennakoitua nopeampaa. Vuosi-inflaatio oli syyskuussa 7,4 % (elokuussa 6,7 %), mikä ylittää selvästi keskuspankin tavoitteleman 4 prosentin tason. Syyskuussa elintarvikkeiden hinnat nousivat 9,2 %, muiden tavaroiden 8,1 % ja palveluiden 4,2 % vuotta aiemmasta. Edellisen kerran inflaatio oli tällä tasolla helmikuussa 2016.

Inflaation kiihtymisen taustalla on kotimaisen kysynnän ripeä toipuminen koronakriisistä, mihin tarjonta ei ole kyennyt vastaamaan. Samoin työttömyysaste on ennätysalhaalla ja pankkien lainananto on kasvanut vauhdikkaasti. Raaka-aineiden hintojen nousu maailmanmarkkinoilla on myös voimistanut inflaatiota. Inflaation kiihtymisen myötä yritysten ja kotitalouksien inflaatio-odotukset ovat kohonneet ennätyskorkealle; esimerkiksi lokakuussa kotitalouksien odotukset seuraavan 12 kuukauden inflaatiosta oli 13,6 prosenttia, millä tasolla ne olivat edellisen kerran viisi vuotta sitten.

Keskuspankki julkaisi myös uuden Venäjän talouden ennusteensa vuosille 2021‒2024. BKT:n kasvuennuste pysyi ennallaan heinäkuun ennusteeseen verrattuna eli keskuspankki odottaa edelleen talouden kasvavan 4‒4,5 % vuonna 2021 ja 2‒3 % tämän jälkeen. Sen sijaan inflaation kiihtymisen ja koholla olevien inflaatiopaineiden vuoksi se uskoo vuosi-inflaation kiihtyvän 7,4‒7,9 prosenttiin (aiemmin 5,7‒6,2 prosenttia) tämän vuoden lopussa. Vuoden 2022 lopun inflaatioennusteen se piti ennallaan 4‒4,5 prosentissa, kuten myös seuraavien vuosien ennusteen (lähellä neljää prosenttia). Keskuspankki odottaa ennusteessaan keskimääräisen avainkoron olevan 7,3‒8,3 % (aiemmin 6‒7 %) vuonna 2022 ja 5,5‒6,5 % (5‒6 %) vuonna 2023. Neutraalin nimellisen korkotason arvioidaan tällä hetkellä olevan Venäjällä noin 5‒6 %, mikä tarkoittaisi rahapolitiikan virityksen olevan keskimäärin jonkin verran kiristävä ensi vuonna.

Venäjän keskuspankki nosti jälleen avainkorkoa inflaation hillitsemiseksi

202143_v1.png

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/42 Näytä viikkokatsaus 2021/44