BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/40

Syys-lokakuussa sähkön käyttöä on rajoitettu ainakin 20:llä Kiinan 31 provinssista. Rajoitukset ovat koskeneet etenkin raskasta teollisuutta, mutta monin paikoin myös kotitalouksien ja kaupunki-infrastruktuurin sähkön saannissa on ollut katkoksia. Yrityksiä ja kotitalouksia on myös kehotettu säästämään sähköä. Ongelmien taustalla on energian kohonneet maailmanmarkkinahinnat ja mm. päästöjen rajoittamispyrkimyksistä johtuvat hiilen saatavuusongelmat. Viime vuonna 68 % Kiinan käyttämästä sähköstä tuotettiin hiilivoimalla.

Sähkön saatavuutta on rajoitettu osin jo alkukesästä lähtien ja käyttökatkot ovat tyypillisiä Kiinassa talvikuukausina lämmityskauden alettua. Nyt saatavuusongelmien on kuitenkin raportoitu olleen laajempia kuin vuosiin ja koskettaneet provinsseja, jotka tuottavat ison osan Kiinan kokonaistuotannosta kuten Guangdongia, Jiangsua ja Shandongia. Ongelmien arvioidaan vaikuttavan loppuvuoden teollisuustuotantoon.

Hiilen hinta Kiinassa on noussut nopeasti ja valtion sääntelemän ja alhaisen sähkönhinnan myötä hiilivoimaloiden tuotanto on muuttunut kannattamattomaksi. Kiinan oma hiilentuotanto ei ole pysynyt kysynnän vauhdissa hiilivarantojen ehtyessä ja kaivosten sulkemisen myötä mm. ympäristö- ja turvallisuussyistä. Hiilikaivosten työolot ovat heikot ja kuluneen vuoden aikana on tapahtunut useita kaivosonnettomuuksia. Lisäksi Kiinan ja Australian suhteiden tulehduttua Kiina lopetti joulukuussa hiilen tuonnin maasta kokonaan, eikä ole pystynyt täysin korvaamaan tuontia muualta. Ennen kieltoa 30 % Kiinan tuomasta hiilestä tuli Australiasta. Tämän vuoden tammi-elokuussa Kiina toi hiiltä kokonaisuudessaan 10 % vuotta aiempaa vähemmän. Samaan aikaan hiilen tuotanto kasvoi 6 % ja sähkön kysyntä 14 %. Hiilensaantiongelmien lisäksi maakaasun hinta on myös noussut nopeasti ja kuivuus on vähentänyt vesivoiman tuotantoa.

Elokuussa maan kehitys- ja reformikomissio (NDRC) julkaisi listan provinsseista, jotka eivät päässeet päästövähennystavoitteisiinsa alkuvuonna. Tämän jälkeen alueet rajoittivat energiankulutusta ja tuotantoaan. Kiinan tavoitteena on vähentää energiaintensiteettiään (energiankulutus/BKT) 3 % tänä vuonna ja 13,5 % vuoteen 2025 mennessä. Alueille on määrätty omat tavoitteet.

Saatavuusongelmien lisäännyttyä useat alueet nostivat hiilivoimaloiden tuottaman sähkön hintaa 10 %, eli suurimman sallitun määrän. Energian hinta on yhä tiukasti säännelty, vaikka viime vuonna sääntelyä muutettiin niin, että alueellinen sähkönhinta voi nousta korkeintaan 10 % tai laskea 15 % kysynnän ja tarjonnan mukaan suhteessa vakiohintaan. Syyskuussa NDRC käski tehdä hiilen myyntisopimuksia pidemmälle aikavälille niin, että myyty määrä vastaa kysyntää ja hinnoittelu on matalampi kuin tämänhetkiset korkeat spot-hinnat.

Ongelmien jatkuessa tuotantorajoituksia on lievennetty. NDRC on jakanut hiiltä varastoistaan markkinoille, löyhentänyt hiilentuotannon kapasiteettirajoituksia ja aikoo lisätä hiilen tuontia. Viime viikolla keskushallinto käski energiayhtiöitä varmistamaan sähkön saatavuuden talvikaudeksi ”kaikin keinoin”. Tällä viikolla pankkivalvontaviranomainen kehotti pankkeja lisäämään lainanantoa hiili- ja energiayhtiöille ja kielsi tiukasti spekuloinnin hyödykehinnoilla, kuten hiilellä.

Hiilen markkinahinta Kiinassa on noussut nopeasti, mutta sääntely pitää sähkön hinnan käyttäjille matalana

202140_k1.png

Lähteet: Zhengzhoun raaka-ainepörssi, NDRC, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/39 Näytä viikkokatsaus 2021/41