BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/21

Tavaratuonnin arvo kasvoi tammi-maaliskuussa 14 % vuotta aiemmasta kysynnän elpymisen tukemana. Tavaratuonti onkin jo ylittänyt kriisiä edeltävän tasonsa selvästi. Tuonnin kasvua ovat vetäneet koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, jotka muodostavat lähes puolet tuonnista. Kone- ja laitetuonnin arvo kasvoi noin 20 % vuotta aiemmasta. Tuontia on tukenut investointien ripeä elpyminen ja vahvana pysynyt rakentaminen. AEB:n (Association of European Businesses) tilastojen mukaan uusien rakennuskoneiden myynti kasvoi Venäjällä tammi-maaliskuussa lähes 30 % vuotta aiemmasta ja uusien henkilöautojen myynti lähes yhtä vauhdikkaasti tammi-huhtikuussa. Henkilöautoja tuotiinkin kappalemääräisesti tammi-maaliskuussa lähes 50 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Muista keskeisistä tuoteryhmistä mm. lääketuonnin arvo kaksinkertaistui. Lisäksi monien elintarvikkeiden tuonti kasvoi vauhdikkaasti ja esim. sokerin ja kasviöljyjen tuontimäärät kaksinkertaistuivat. Niiden hinnat ovat nousseet viime kuukausina Venäjällä nopeasti etenkin syksyn heikon kotimaisen sadon vuoksi.

Tuonnin kasvua on tukenut myös Venäjän vientitulojen elpyminen. Venäjän tavaraviennin arvo kasvoi tammi-maaliskuussa 3 % vuotta aiemmasta. Vientiä on tukenut raaka-aineiden globaalin kysynnän voimakas kasvu monien maiden mittavien elvytystoimien tukemana. Venäjän raakaöljyn vientimäärä supistui tammi-maaliskuussa vielä 20 % vuotta aiemmasta, mutta mm. maakaasun, useimpien metallien, viljan ja raakapuun vientimäärät kasvoivat reippaasti. Globaalin kysynnän elpyessä myös monien raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet jyrkästi. Venäjälle keskeisen Urals-öljyn keskihinta oli tammi-maaliskuussa jo 60 dollaria tynnyriltä eli yli 20 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Metallien, viljan ja raakapuun maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet jopa vielä vauhdikkaammin kuin öljyn. Eräille tuotteille Venäjällä on jo asetettu (esim. vehnä ja maissi) tai valmisteilla (eräät raakapuulajit ja romumetalli) väliaikaisia vientikiintiöitä ja -tulleja raaka-aineiden hintojen nousun hillitsemiseksi kotimarkkinoilla.      

Venäjän tavaratuonti on jo ylittänyt kriisiä edeltäneen tasonsa

202121_v2.png

Lähteet: CEIC, Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/20 Näytä viikkokatsaus 2021/22