BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/21

Alustavien tietojen mukaan Venäjän bruttokansantuote supistui ensimmäisellä neljänneksellä prosentin vuotta aiemmasta. Vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä BKT:n vuosimuutos oli −1,8 % (BOFIT Viikkokatsaus 15/2021). Tarkempia bruttokansantuotetilastoja ei ole vielä julkaistu, mutta muista talousindikaattoreista voidaan päätellä, että kausitasoitettu BKT kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden lopusta. Venäjän kausitasoitettu bruttokansantuote alkoi kuitenkin supistua jo vuoden 2019 jälkipuoliskolla, eli ennen koronapandemiaa. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä BKT oli 4,2 % pienempi kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Tämä kertoo Venäjän talouden kärsivän muistakin ongelmista kuin koronasta.

Huhtikuussa teollisuustuotanto kasvoi 7,2 % vuota aiemmasta. Ensimmäisellä neljänneksellä vuosimuutos oli vielä −0,9 %. Tulevina kuukausina monien talousmuuttujien vuosimuutokset tulevat olemaan korkeita, koska keväällä 2020 myös Venäjän talous kärsi mm. monista talouden toimintaa ja liikkumista rajoittavista toimenpiteistä. Huhtikuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto oli kuitenkin muuttumaton maaliskuuhun verrattuna. Vuosikasvu tuli etenkin tehdasteollisuudesta, jonka tuotanto oli 14,2 % viime vuotta suurempi. Kaivannaisteollisuuden tuotanto väheni 1,8 %, koska OPEC+-sopimus rajoittaa edelleen Venäjän raakaöljyn tuotantoa. Öljyntuotannon vuosimuutos oli huhtikuussa −5,7 %.

Myös Venäjän työmarkkinat osoittavat selviä elpymisen merkkejä. Huhtikuussa työttömyysaste oli enää 5,2 %, kun huipussaan viime syksynä se kävi lähes 6,5 prosentissa. Venäjän työmarkkinat ovat perinteisesti olleet varsin joustavia, mikä on auttanut pitämään työttömyyden alhaisena. Työllisyysaste on vielä jonkin verran vuoden 2019 lopun tasoa alempana.

Venäjän bruttokansantuote supistui vielä 2021 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaa

202121_v1.png

Lähteet: Rosstat, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/20 Näytä viikkokatsaus 2021/22