BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/20

Talouskehitys oli huhtikuun lukujen perustella kaksijakoista, vaikka vuosikasvuluvut ovat korkeita viime vuoden matalan vertailuajankohdan takia. Kotimaisen kulutuksen mittarina käytettävä vähittäismyynnin kasvu ei ole palautunut koronakriisiä edeltäneeseen vauhtiin. Huhtikuussa vähittäiskauppa kasvoi reaalisesti 16 % vuotta aiemmasta, mutta vain reilut 5 % vuoden 2019 huhtikuusta, mikä tarkoittaa keskimäärin alle 3 % vuosikasvua. Edelliseen kuukauteen verrattuna myynnin kasvu hidastui selvästi maaliskuusta.

Kiinteiden investointien (FAI) kehityksestä on tilastoviraston julkaisemista kuukausitilastoista mahdotonta saada yhdenmukaista kuvaa (ks. myös Viikkokatsaus 52/2020). Viranomaisten ilmoittamien vuosikasvulukujen mukaan investoinnit kasvoivat nimellisesti tammi-huhtikuussa 8 % vuoden 2019 tammi-huhtikuusta, mutta juanmääräisten investointien perusteella ne kuitenkin jäivät tammi-huhtikuussa 8 % vuoden 2019 vastaavaa aikaa pienemmiksi (ristiriita voi johtua siitä, että yritysotoksen muuttuessa juanmääräisten investointien historiaa ei korjata). Näiden lisäksi tilastovirasto julkaisee kausitasoittamiaan kuukausikasvulukuja. Sarjan historia kuitenkin muuttuu huomattavasti kuukaudesta toiseen, eivätkä ne ole linjassa vuosikasvulukujen kanssa. Esimerkiksi huhtikuun kuukausikasvuluvuista lasketun indeksin perusteella kiinteiden investointien arvo oli yhä 11 % vuoden 2019 huhtikuuta pienempi.

Teollisuustuotanto palautui koronapudotuksesta nopeasti ja on kuluvana vuonna kasvanut jonkin verran koronakriisiä edeltänyttä aikaa nopeammin. Teollisuustuotanto oli huhtikuussa 10 % vuodentakaista ja 14 % vuoden 2019 huhtikuuta suurempaa (keskimäärin vajaan 7 % vuosikasvu). Kuukausitasolla kasvu kuitenkin hieman hidastui alkuvuoden luvuista.

Teollisuustuotantoa on tukenut ulkomainen kysyntä. Myös ulkomaankaupassa vuosikasvuluvut ovat tänä vuonna olleet huimia. Kahden vuoden keskimääräinen viennin arvon vuosikasvu (dollareissa) oli huhtikuussa 17 % (tammi-huhtikuussa 14 %). Tuonnin kasvu on myös piristynyt, mutta jäi hieman viennin kasvua hitaammaksi (kahden vuoden keskimääräinen vuosikasvu huhtikuussa 11 % ja tammi-huhtikuussa 12 %).

Huhtikuussa myös joidenkin metallien tuotannossa (teräs ja alumiini) nähtiin ennätyksiä, vaikka tuottajia on kehotettu rajoittamaan tuotantoaan päästöjen kasvun hillitsemiseksi. Tuotannonrajoituspyrkimykset, maailmanmarkkinahintojen nousu ja spekulaatio ovat nostaneet raaka-aineiden hintoja Kiinassa. Tämä on heijastunut tuottajahintoihin, joiden nousu kiihtyi huhtikuussa 6,8 prosenttiin vuodentakaisesta (maaliskuussa 4,4 %). Kuluttajahintojen nousu oli kuitenkin maltillista, 0,9 % vuodentakaiseen verrattuna (0,4 % maaliskuussa).

Kahden vuoden keskimääräisen kasvun perustella vähittäismyynti on hidastunut selvästi koronakriisiä edeltäneestä ajasta

202120_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/19 Näytä viikkokatsaus 2021/21