BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/19

Venäläisten kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot olivat tammi-maaliskuussa lähes 5 % pienemmät kuin vuoden 2019 lopussa. Vaikka talous on alkanut jo elpyä, ei tulot ole vielä tänä vuonnakaan kääntyneet nousuun. Koska tulokehitys on ollut vaatimatonta jo useita vuosia ja kuluttajahinnat ovat nousseet, on venäläisten reaalinen tulotaso nyt samaa luokkaa kuin viime vuosikymmenen alussa.

Koronakriisin vaikutukset ovat kuitenkin olleet hyvin epätasaisia Venäjällä, kuten useimmissa muissakin maissa. Venäjällä kriisistä kovimmin kärsineillä toimialoilla, kuten hotelli- ja ravintola-alalla, työpaikat ovat vähentyneet tuntuvasti ja palkkoja on leikattu. Yritystoiminnasta saatavat tulot ovat supistuneet ja etenkin monien pienyrittäjien tulot ovat romahtaneet, vaikka merkittävää konkurssiaaltoa ei ole ainakaan vielä nähty koronan vuoksi asetettujen konkurssirajoitusten ja muiden julkisen sektorin tukitoimien vuoksi. Toisaalta työpaikat jopa lisääntyivät ja palkat nousivat reippaastikin muutamilla toimialoilla, kuten lääketeollisuudessa ja lähettipalveluissa.

 Alustavien tietojen mukaan köyhyys ei viime vuonna lisääntynyt peloista huolimatta. Virallisen toimeentulorajan (viime vuonna 11 300 ruplaa eli noin 140 euroa) alittavilla tuloilla joutui kuitenkin edelleen sinnittelemään lähes 18 miljoonaa venäläistä (12 % väestöstä) eli saman verran kuin viime vuosikymmenen alussa. Viime vuonna köyhyyden kasvua hillitsivät julkisen sektorin koronakriisiin liittyvät tukitoimet, joista suuri osa kohdistettiin lapsiperheille ja työttömille. Tukitoimien kohdistuttua pääosin köyhimmille kotitalouksille myös tuloerot kaventuivat hieman viime vuonna. Monet tukitoimet olivat kuitenkin kertaluonteisia maksuja, joten niiden vaikutus jäänee lyhytaikaiseksi.

Tänä vuonna Venäjällä ollaan muuttamassa virallisen toimeentulorajan laskentatapaa. 1990-luvun lopulta saakka se on laskettu välttämättömät tavarat ja palvelut sisältävän kulutuskorin hinnan pohjalta. Jatkossa toimeentuloraja on 44,2 % kotitalouksien mediaanituloista. Tänä vuonna se on 11 600 ruplaa (laskettu vuoden 2019 tuloista). Toimeentulorajaa ei kuitenkaan alenneta, vaikka mediaanitulot supistuisivat. Muutoksesta ei odoteta aiheutuvan merkittäviä muutoksia köyhyystilastoihin, vaikka se heikentääkin niiden vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin. Esim. OECD:n käyttämän köyhyysrajan (50 % mediaanituloista) mukaan Venäjällä oli köyhiä 12,7 % ja venäläisen määritelmän mukaan 13,2 % vuonna 2016.          

Venäläisten reaalitulot ovat vähentyneet koronakriisin aikana

202119_v1.png

Lähteet: Rosstat, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/18 Näytä viikkokatsaus 2021/20