BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/52

Kotimainen kulutuskysyntä jatkoi vahvistumistaan marraskuussa, kun vähittäiskauppa kasvoi reaalisesti 6 % vuotta aiemmasta. Kasvu kiihtyi lokakuun vajaasta 5 prosentista ja kulutustavaroiden vähittäiskauppa on nyt kasvanut kolme kuukautta peräjälkeen vuotta aiempaan verrattuna. Vähittäiskaupan reaalikasvua kuitenkin vauhditti osittain kuluttajahintojen lasku marraskuussa (inflaatiosta enemmän BOFIT Viikkokatsaus 50/2020)

Teollisuustuotannon kasvu pysyi marraskuussa edellisten kahden kuukauden tapaan 7 prosentissa vuoden takaiseen verrattuna. Teollisuustuotannon vahvaa kehitystä on tukenut kasvanut kysyntä vientimarkkinoilla. Viennin kasvu kiihtyi marraskuussa 21 prosenttiin vuoden takaiseen verrattuna erityisesti teknologiatuotteiden kasvaneen kysynnän vetämänä (ulkomaankaupan marraskuun luvuista tarkemmin BOFIT Viikkokatsaus 50/2020).

Tilastoviranomaisen mukaan nimelliset kiinteät investoinnit (FAI) olivat tammi-marraskuussa jo 3 prosenttia suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Virallisiin investointisarjoihin tulee kuitenkin suhtautua varauksella. Sarjoihin kohdistuneet revisiot ja epäjohdonmukaisuudet ovat jatkuneet kuluvana vuonna. Jos investointien vuosikasvua on yrittänyt viime vuosina laskea virallisista juan-määräisistä kuukausiluvuista, on tuloksena vain harvoin ollut virallista vuosikasvua vastaava luku. Virallinen nimellinen vuosikasvusarja näytti investointien nousseen jo tammi-syyskuun aikana edellisvuoden vastaavaa aikaa suuremmiksi. Juan-määräisestä sarjasta laskettuna kiinteät investoinnit näyttävät kuitenkin yhä tammi-marraskuussa olleen 6 % pienemmät kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lisäksi investointien hintaindeksien julkaisu on lopetettu, mikä estää investointien reaalikehityksen tarkastelun.


Kiinteiden investointien virallisissa sarjoissa on epäjohdonmukaisuuksia

202051_k1.png
Lähteet: Kiinan tilastovirasto NBS, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/51