BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/09

Viime vuonna Venäjän raakaöljyn tuotanto (ml. kaasukondensaatti) oli 512 milj. tonnia (noin 10,3 milj. tynnyriä päivässä) eli 9 % pienempi kuin vuoden 2019 huipputaso. Edellisen kerran Venäjän öljyntuotanto supistui vuonna 2008.

Tuotannon supistumisen taustalla on Venäjän osallistuminen OPEC+-maiden viime keväänä solmimaan tuotannonrajoitussopimukseen. Sopimus solmittiin, koska koronapandemian vuoksi öljyn globaali kysyntä supistui voimakkaasti ja maailmanmarkkinahinnat romahtivat. Sopimus on tukenut öljyn hintaa yhdessä vähitellen elpyneen kysynnän kanssa ja siihen osallistuvat maat ovat voineet lisätä tuotantoaan sopimuksen puitteissa vähitellen viime kuukausina.

Nykyinen tuotannonrajoitussopimus ulottuu vuoden 2022 alkupuolelle, joten se hillitsee Venäjän öljyntuotantoa myös tänä vuonna. OPECin helmikuun markkinakatsauksessa Venäjän öljyntuotannon odotetaan supistuvan tänä vuonna vielä 2 %. Venäjän talousministeriö arvioi öljyntuotannon voivan elpyä melko ripeästi rajoitusten päätyttyä ja palaavan kriisiä edeltävälle tasolleen vuonna 2023.

Pidemmällä aikavälillä tuotannon säilyttämisen tällä tasolla arvioidaan kuitenkin vaativan huomattavia investointeja uusiin esiintymiin. Uudet esiintymät sijaitsevat usein vaikeammissa tuotanto-olosuhteissa, joissa tuotantokustannukset ovat korkeammat. Koronapandemian aiheuttama talouskriisi voi vaikeuttaa investointien rahoittamista. Lisäksi länsimaiden Venäjälle asettamat talouspakotteet rajoittavat eräiden venäläisten öljy-yhtiöiden kansainvälisen rahoituksen ja teknologian saatavutta.   

Venäjän raakaöljyn tuotannosta noin puolet menee suoraan vientiin ja lisäksi osa viedään öljyjalosteina. Viime vuonna Venäjä vei raakaöljyä noin 240 milj. tonnia (noin 4,8 milj. tynnyriä päivässä) eli 11 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Öljyn viennin odotetaan kääntyvän kasvuun vähitellen globaalin kysynnän piristyessä. Venäjän raakaöljyn viennistä noin puolet suuntautuu edelleen EU-maihin. EU:n osuus viennistä on kuitenkin supistunut selvästi Kiinan osuuden kasvaessa. Kiinan osuus oli jo 28 % vuonna 2019.

Venäjä on jo pitkään ollut yksi maailman suurimmista raakaöljyn tuottajista ja viejistä yhdessä Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen kanssa. Venäjän osuus globaalista öljyn tuotannosta ja viennistä on viime vuosina ollut 13–14 %.

Venäjän raakaöljyn tuotanto supistui jyrkästi viime vuonna

202109_v2.png

Lähteet: Rosstat, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/08 Näytä viikkokatsaus 2021/10