BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/09

Koronapandemian aiheuttama talouden taantuma ja viime vuoden lämmin talvi laskivat maakaasun kysyntää Venäjän keskeisillä vientimarkkinoilla eli EU-maissa. Perinteisen putkikaasun vienti supistui noin 20 mrd. m3 edellisvuodesta ja jäi vuonna 2020 niukasti alle 200 mrd. kuutiometrin. Vähäinen kysyntä laski kaasunhintaa Euroopassa erittäin voimakkaasti, ja Venäjän kaasunviennin arvo supistui peräti 40 % edellisvuodesta. Vientikysynnän supistuminen johti myös maakaasun tuotannon laskuun. Viime vuonna maakaasua tuotettiin 600 mrd. m3, eli 7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Oheiskaasujen tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 96 mrd. m3.

Nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotanto sen sijaan kasvoi hieman myös viime vuonna ja ylitti 30 milj. tonnia (noin 42 mrd. m3). Venäjän kaksi LNG-tuotantolaitosta (Jamal ja Sahalin) toimivat nyt täydellä kapasiteettilla ja tuotannon merkittävä kasvu edellyttää uusien tuotantolaitosten valmistumista. LNG:n tuotanto menee kokonaan vientiin, joka kasvoi 4,5 % edellisvuodesta. Globaalin kysynnän heikkous kuitenkin laski myös nesteytetyn kaasun hintoja, ja LNG:n viennin arvo supistui 15 %.

Viennin supistumisesta huolimatta vuosi 2020 oli putkikaasun viennin kannalta merkittävä, sillä käyttöön otettiin Venäjän ensimmäinen itään suuntautuva kaasun vientiputki. Siperian voima -nimen saanut putki avaa Venäjän kaasunviennille uuden vientireitin Kiinaan. Viime vuonna sitä kautta toimitetut määrät jäivät alle 5 mrd. kuutiometrin, mutta Itä-Siperian kaasuntuotannon vähitellen kasvaessa Kiinan-viennin ennakoidaan kasvavan lähelle 35 mrd. kuutiometriä. Valtaosa sekä perinteisen putkikaasun että nesteytetyn maakaasun viennistä menee jatkossakin EU-maiden markkinoille.

Venäjän kaasuntuotanto supistui selvästi viime vuonna

202109_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/08 Näytä viikkokatsaus 2021/10