BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/09

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen Venäjälle suuntautuvan tavara- ja palveluviennin arvo supistui viime vuonna noin 20 % ja oli 3,5 mrd. euroa. Supistumista vetivät palvelut, joiden vienti väheni yli 40 %. Koronapandemian suitsimiseksi asetetut tiukat matkailurajoitukset sekä Suomessa että Venäjällä romahduttivat matkailupalveluiden viennin. Venäjän osuus Suomen koko viennistä oli noin 4 % ja Venäjä oli Suomen 7. suurin vientimarkkina. Suomeen Venäjältä tulleen tavara- ja palvelutuonnin arvo supistui 36 % ja oli noin 6 mrd. euroa. Venäjän osuus Suomen koko tuonnista oli 7 % ja se oli Suomen 4. suurin tuontimarkkina. Sekä vienti että tuonti hipoivat koko 2000-luvun pohjalukemiaan. 

Tullin yksityiskohtaisempien ja hieman eri menetelmällä laadittujen tavarakauppatilastojen mukaan Suomen Venäjälle suuntautuneen tavaraviennin arvo supistui viime vuonna 21 %. Vienti supistui koronapandemiasta ja öljyn hinnan romahduksesta johtuneen Venäjän kysynnän vähenemisen sekä ruplan heikkenemisen vuoksi. Lisäksi vertailuvuoden 2019 vientilukuja paisuttivat poikkeukselliset kaasuputkitoimitukset. Nord Stream 2 -projektiin liittyviä putkia päällystettiin Suomessa ja siksi ne kirjautuivat ensin Suomen tuontiin Venäjältä ja sitten Suomen vientiin Venäjälle. Ilman kaasuputkitoimitusten vaikutusta tavaravienti supistui viime vuonna noin 11 %. Vienti väheni kaikissa keskeisissä tavararyhmissä. Eniten supistui kone- ja laitevienti, jonka arvo oli 22 % edellisvuotta pienempi.  

Suomeen Venäjältä tulleen tavaratuonnin arvo supistui tullitilastojen mukaan 35 % viime vuonna. Taustalla oli lähinnä öljyn hinnan voimakas pudotus, mutta myös öljyn tuontimäärä väheni. Öljyn ja kaasun osuus tavaratuonnista oli noin 60 %. Eräiden muiden tärkeimpien tuontitavaroiden, kuten puun ja paperin sekä eräiden metallien tuonnin arvo kasvoi hieman viime vuonna.

Suomen tavara- ja palvelukauppa Venäjän kanssa supistui voimakkaasti viime vuonna

202109_v4.png

Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/08 Näytä viikkokatsaus 2021/10